Najnowsze oferty pracy

 • Asystent muzealny / Adiunkt muzealny

  Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau   Oświęcim    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / asystent  umowa o pracę / na zastępstwo  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Zakres obowiązków: przygotowanie i organizowanie szkoleń uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów uczelni wyższych z Polski i zagranicy w ramach warsztatów, seminariów, konferencji, kursów i praktyk, przygotowanie, organizowanie sesji tematycznych, lekcji muzealnych, warsztatów,...
Zobacz więcej ofert pracy
Praca.pl Praca Pomorskie Gdańsk Adiunkt Gdańsk
Adiunkt w Zakładzie Ratownictwa Medycznego

Adiunkt w Zakładzie Ratownictwa Medycznego

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
Gdańsk
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę / o pracę tymczasową
praca stacjonarna
50 dni temu

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Adiunkt w Zakładzie Ratownictwa Medycznego
Miejsce pracy: Gdańsk
K/524/AB

grupa pracowników badawczo-dydaktyczna

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony

 

 DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym aktywny udział w upowszechnianie rezultatów działalności badawczej,
 • podejmowanie działań mających na celu pozyskanie finansowania zewnętrznego na działalność badawczą,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności o charakterze seminaryjnym lub praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne), a także udział w opiece nad dyplomantami i doktorantami,
 • znaczący udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się jęz. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach oraz kursach lub stażach zagranicznych trwających łącznie min. 2 tygodnie,
 • znacząca aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym, dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:

 • posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora,
 • posiadania osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej lub zawodowej,
 • znaczącej aktywności naukowej,
 • potencjału w zakresie samodzielnego pozyskiwania funduszy na realizację projektów badawczych lub badawczo-rozwojowych.

WYMOGI DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ:

 • ukończone studia magisterskie z zakresu zdrowia publicznego,
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych, dyscyplina nauki o zdrowiu,
 • posiadania osiągnięć naukowych i doświadczenia zawodowego w nauczaniu studentów i/ lub posiadania doświadczenia zawodowego w jednostkach systemu PRM,
 • biegła i udokumentowana znajomość języka angielskiego, na poziomie min. B2,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

DODATKOWE KRYTERIA OCENY KANDYDATA:

 • udokumentowane doświadczenie, bądź odbyte szkolenia dydaktyczne,
 • opublikowane wyniki rozprawy doktorskiej,
 • dorobek naukowy w postaci co najmniej dwóch publikacji oryginalnych pełnotekstowych (w tym co najmniej jednej oryginalnej publikacji jako pierwszy autor) w recenzowanych czasopismach naukowych z co najmniej Q2; dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 6,0 pkt. IF,
 • kierownik lub wykonawca w przynajmniej jednym projekcie badawczym lub edukacyjnym finansowanym ze źródeł zewnętrznych pozyskanym w trybie konkursowym,
 • posiadanie właściwej specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie nauk medycznych, jeżeli zatrudnienie ma nastąpić w obszarze nauk klinicznych, a odpowiednie przepisy specjalizację taką przewidują,
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na czas określony (do 30.09.2025 r. z możliwością przedłużenia) w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
 

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Dlaczego warto?

Gdański Uniwersytet Medyczny to nie tylko najlepsza uczelnia medyczna w Polsce, która plasuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich uczelni państwowych (6 miejsce).

Gdański Uniwersytet Medyczny to złożona organizacja, o długiej tradycji, wielu osiągnięciach i ogromnych możliwościach.

Obok wypełniania zadań dydaktycznych i badawczych, pełni również rolę organu założycielskiego dla czterech podmiotów leczniczych. Publikacje naukowców GUMed są jednymi z najczęściej cytowanych w prestiżowych czasopismach (wysoki Impact Factor).

Gdański Uniwersytet Medyczny to ośrodek akademicki, który stawia na praktyczne nauczanie zawodu w oparciu o nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną – posiadamy m.in. nowoczesne pracownie multimedialne wykorzystujące druk 3D i zakłady symulacji.

Podobne oferty

 • Asystent muzealny / Adiunkt muzealny

  Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau   Oświęcim    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / asystent  umowa o pracę / na zastępstwo  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Zakres obowiązków: przygotowanie i organizowanie szkoleń uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów uczelni wyższych z Polski i zagranicy w ramach warsztatów, seminariów, konferencji, kursów i praktyk, przygotowanie, organizowanie sesji tematycznych, lekcji muzealnych, warsztatów,...