Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Asystent działu zakupów

Canpol Sp. z o. o.

Żabia Wola (okolice Mszczonowa)

424 dni temu

Firma Canpol towarzyszy mamom od prawie 30 lat.

 

Czuwamy nad udanym startem macierzyństwa i pomagamy przezwyciężać pierwsze trudności z nim związane. Najważniejszymi produktami są akcesoria do karmienia i uspokajania niemowląt, a także produkty niezbędne przy pielęgnacji noworodka. Nasze produkty spełniają najbardziej wymagające europejskie normy jakościowe i wymogi bezpieczeństwa.

 

Nasz asortyment jest nieustannie ulepszany i modyfikowany dostosowując się do zmieniających się potrzeb matek i ich dzieci. Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko:

Asystent działu zakupów
Miejsce pracy: Żabia Wola (okolice Mszczonowa)
Osoba na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • Terminowość składania zamówień u dostawców krajowych, z Unii Europejskiej oraz z Dalekiego Wschodu w celu zapewnienia dostępności produktów, surowców i opakowań
 • Nadzór nad stanami magazynowymi
 • Koordynację przepływu i poprawności dokumentów handlowych
 • Negocjacje handlowe mające na celu zapewnienie najlepszych warunków zawieranych transakcji
 • Ustalanie kalkulacji cenowych
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne).
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (korespondencja handlowa).
 • Zaawansowana znajomość Windows i pakietu MS Office (szczególnie Outlook, Word, Excel).
 • Czynne prawo jazdy kat. B.
 • Dokładność, odpowiedzialność i obowiązkowość.
 • Umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy:
 • Pracę dla firmy o silnej pozycji rynkowej o zasięgu międzynarodowym
 • Przyjazne środowisko pracy – praca w młodym i dynamicznym zespole
 • Pakiet sportowy i medyczny współfinasowany przez pracodawcę

Klauzula zgody:


Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Canpol sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 430 na potrzebę ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili przeze mnie wycofana.


Klauzula obowiązku informacyjnego:


Administratorem Twoich danych osobowych jest Canpol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 430 (dalej Canpol ).


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych.


Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Podstawą przetwarzania przez Canpol Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych jest Twoja zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu Canpol przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.


Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Canpol będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Canpol , w tym firmom rekrutacyjnym oraz firmom wspierającym Canpol od strony systemów informatycznych. Ponadto Canpol będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.


Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Canpol będzie przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu odwołania przez Ciebie Twojej zgody.


Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).


Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych:

Tel:+48 22 211 18 60, E-mail: iod@auraco.pl

Canpol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 430

Poznaj stanowisko: Asystent ds. Zakupów 
Asystent do spraw zakupów jest osobą odpowiedzialną za dokonywanie bieżących zakupów wewnątrz firmy lub instytucji. Osoba obsadzona na tym stanowisku analizuje informacje o dostępnych dostawcach danych produktów i dokonuje wyboru samodzielnie lub w konsultacji z kierownikiem działu zakupów. Po dokonanej transakcji sporządza szczegółowy raport, który przekazuje przełożonym – w tym przypadku ...
Praca Asystent ds. Zakupów