Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Asystent w Katedrze i Zakładzie Bromatologii
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
Gdańsk
asystent
część etatu
umowa o pracę
16 dni temu

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza otwarty


nabór na stanowisko

Asystent w Katedrze i Zakładzie Bromatologii
Miejsce pracy: Gdańsk
K/3721/DEG

grupa pracowników badawczo – dydaktycznych

0,5 wymiaru czasu pracy x 2 etaty

zatrudnienie: umowa na czas określony (12 miesięcy)

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • ukończonych studiów wyższych w obszarze: farmacji, analityki medycznej, biotechnologii, chemii, dietetyki, technologii żywności lub pokrewne,
 • tytułu magistra lub równoważnego,
 • dobrej znajomości języka angielskiego, na poziomie min. B2,
 • gotowości do realizacji i ewentualnego doświadczenia w realizacji zajęć dydaktycznych w obszarze bromatologii, żywności, analityki żywności, dietetyki,
 • gotowości do prowadzenia badań naukowych,
 • znajomości i ewentualnego doświadczenia w badaniach jakościowych lub ilościowych (w szczególności w analizie żywności),
 • znajomości technik analitycznych (w szczególności HPLC lub GC),
 • skrupulatności, wnikliwości, analitycznego myślenia, umiejętności pracy w zespole,
 • odpowiedzialności i dokładności przy realizacji powierzonych zadań,
 • gotowości do rozwoju i poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w ramach pracy doktorskiej na Wydziale Farmaceutycznym w Katedrze i Zakładzie Bromatologii, posiadania predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy) w niepełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Dlaczego warto?

Gdański Uniwersytet Medyczny to nie tylko najlepsza uczelnia medyczna w Polsce, która plasuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich uczelni państwowych (6 miejsce).

Gdański Uniwersytet Medyczny to złożona organizacja, o długiej tradycji, wielu osiągnięciach i ogromnych możliwościach.

Obok wypełniania zadań dydaktycznych i badawczych, pełni również rolę organu założycielskiego dla czterech podmiotów leczniczych. Publikacje naukowców GUMed są jednymi z najczęściej cytowanych w prestiżowych czasopismach (wysoki Impact Factor).

Gdański Uniwersytet Medyczny to ośrodek akademicki, który stawia na praktyczne nauczanie zawodu w oparciu o nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną – posiadamy m.in. nowoczesne pracownie multimedialne wykorzystujące druk 3D i zakłady symulacji.

Podobne oferty