Badacz - Wykonawca

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Gdańsk

48 dni temu

Gdański Uniwersytet Medyczny

poszukuje

Badacz - Wykonawca
Miejsce pracy: Gdańsk

 

Kandydat spełniający wymagania weźmie udział w realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS15 UMO-2018/29/B/NZ7/01111, pt. „Analiza porównawcza właściwości strukturalnych i dyfuzyjnych adhezyjnych nośników polimerowych stosowanych w plastrach leczniczych na skórę”, kierowanego przez prof. Małgorzatę Sznitowską.

 

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 

Badanie procesu dyfuzji substancji leczniczych w adhezyjnych matrycach polimerowych i ocena kinetyki uwalniania in vitro substancji leczniczych z adhezyjnych plastrów polimerowych, modelowanie matematyczne kinetyki procesu i opis mechanizmu dyfuzji i uwalniania.

 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • co najmniej 5 lat praktycznego doświadczenia w pracy naukowej w dziedzinie z obszaru nauk medycznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych
 • posiadanie doświadczenia współpracy naukowej w obszarze technologii farmaceutycznej lub analizy fizykochemicznej polimerów akrylanowych, lub silikonowych (udokumentowane publikacjami z list A i B MNiSzW),
 • doświadczenie w badaniach kinetyki procesów fizycznych i matematycznej analizie kinetyki,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań uwalniania substancji ze stałych lub półstałych matryc w warunkach in vitro
 • znajomości zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej,
 • doświadczenie w pracy z technikami oceny właściwości strukturalnych polimerów
 • umiejętności organizowania i raportowania danych badawczych,
 • umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej,
 • zdolności do podejmowania inicjatywy, samodzielnego myślenia i pracy, rozwiązywania problemów.
 • dodatkowe wymagania: znajomości statystyki i jej zastosowania w pracy eksperymentalnej.
OFERUJEMY:
 • wykonawca otrzyma całościowe wynagrodzenie w wysokości 30 000 zł brutto,
 • preferowana forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna.

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Poznaj stanowisko: Biolog 
Biolog to kolejny zawód naukowy, zajmujący się badaniem otaczającego nas świata i poszerzaniem dotychczas pozyskanej wiedzy. Biolog skupia się na materii ożywionej, w zależności od podjętej specjalizacji może badać mikroorganizmy, rośliny, zwierzęta, lub chemiczną zawartość tejże materii w najszerszym zarysie. Tak wyspecjalizowany biolog, nazywany będzie odpowiednio mikrobiologiem, botanikiem, zoologiem, lub biochemikiem, jednak ...
Praca Biolog