Buyer / Specjalista ds. zakupów

Charlie works

Wrocław, Jelcz-Laskowice

36 dni temu

Poprzez zrozumienie biznesu, wypracowaliśmy strategię opartą na partnerskiej, stałej i długookresowej współpracy. Nasze działania skupione są na codziennej pracy z ludźmi i dla ludzi według wyznawanych wartości tj.: bezpieczeństwo i jakość. Dostarczamy wiedzę i doświadczenie Ekspertów, aby nasi Partnerzy Biznesowi skutecznie realizowali swoje założone cele.

 

Obecnie, dla naszego Partnera Biznesowego, firmy z branży medycznej, poszukujemy osób do pracy na stanowisku:

Buyer / Specjalista ds. zakupów
Miejsce pracy: Wrocław, Jelcz-Laskowice
Nr ref.: (rekrutacja prowadzona online)
Co zyskujesz dołączając do zespołu naszego Klienta:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • dofinansowanie do obiadów
 • pakiet benefitów socjalnych do wyboru
 • prywatną opiekę medyczną
Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za:
 • Analizę rynku dostawców produktów i usług
 • Przygotowywanie zapytań ofertowych i analiza otrzymanych ofert
 • Negocjacje zakresów rzeczowych, terminowych oraz finansowych zakupów wyrobów i usług
 • Kwalifikację i dyskwalifikację dostawców, audyty u dostawców
 • Określanie ramowych warunków współpracy oraz przygotowywanie umów z dostawcami wyrobów i usług
 • Kompletowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadań inwestycyjnych
 • Analiza wymagań klientów w zakresie dostaw i wykonawstwa
 • Udział w przygotowywaniu danych do budżetu
 • Monitorowanie działań związanych z zatwierdzaniem komponentów i/lub technologii oraz wsparcie w rozwiązywaniu problemów z dostawcami
 • Optymalizacje procesów zakupowych w ramach redukcji kosztów spółki
Co musisz posiadać, jeśli chcesz pracować na tym stanowisku:
 • Min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej, j
 • Doświadczenie w sektorach komponentów plastikowych i obróbce części metalowych jako duży atut
 • Doświadczenie we współpracy z dostawcami, również zagranicznymi
 • Wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca swobodną komunikację werbalną i pisemną
 • Biegła znajomość Microsoft Office (Excel, Power Point)
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z programem SAP lub innym ERP
 • Komunikatywność, sumienność, nastawienie na rezultaty
 • Samodzielność
 • Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu
Charlie works sp. z o.o. (nr certyfikatu 23705)
Obowiązek informacyjny:

W oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, iż:

Administratorem danych jest Charlie works Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku przy ul. Podwale 8/1, 46-200. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres rodo@charlieworks.eu, oraz pisemnie na adres siedziby administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
e) dla celów zawarcia i realizacji umowy – podstawą przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1 lit b RODO)


Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tylko w przypadku konieczności realizacji procesu zatrudnienia.

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub po upłynięciu okresu 2 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W przypadku niespełnienia oczekiwań dokumenty aplikacyjne kandydata będą niezwłocznie niszczone.
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
Dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Klauzula nr 1 – obecny proces rekrutacyjny
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Charlie works Sp. z o.o. ul. Podwale 8/1, 46-200 KLUCZBORK.
Klauzula nr 2 – przyszłe procesy rekrutacyjne
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Charlie works Sp. z o.o. ul. Podwale 8/1, 46-200 KLUCZBORK.

Poznaj

Charlie works Sp. z o.o.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Zakupów 
Specjalista ds. Zakupów to osoba odpowiedzialna za nadzór, organizację i funkcjonowanie działu zakupów, wszystko po to, aby osiągnąć maksymalną sprzedaż w podległej grupie asortymentowej. Do obowiązków osoby na tym stanowisku należy, m.in.: negocjowanie cen komponentów oraz warunków dostaw, dokonywanie zakupów zgodnie z istniejącymi potrzebami, poszukiwanie nowych dostawców w ...
Praca Specjalista ds. Zakupów