Cieśla szalunkowy

3D Personnel Poland Sp. z o.o. Sp. K.

Gdańsk

17 dni temu

 

Firma budowlana 3D Personnel Construction, poszukuje na terenie Gdańska:

Cieśla szalunkowy
Miejsce pracy: Gdańsk
Wymagania:
 • Doświadczenie przy pracach ciesielskich,
 • Umiejętność obsługi elektronarzędzi,
 • podstawowa wiedza z zakresu aktualnych technologii wznoszenia obiektów kubaturowych,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna,
 • Odpowiedzialność za wykonane prace,
 • Zaangażowanie i dokładność w wykonywanych pracach.
Mile widziane:
 • Umiejętność czytania dokumentacji projektowej i technicznej.
Oferujemy:
 • Wynagrodzenie zależne od doświadczenia od 14 do 20 zł netto / h,
 • Możliwość długiej współpracy.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby biorące udział w rekrutacji prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w tym procesie. Przykładową treść zgody zamieszczamy poniżej:

 

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe, dane wskazane w CV i liście motywacyjnym (o ile został on załączony) przez 3D PERSONNEL POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Construction Sp. k. ul. Legnicka 49d/5d, 54-203 Wrocław(dalej jako Spółka), w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przez Spółkę aktualnej rekrutacji.


1) Administratorem danych osobowych jest Mantel Sp. z o.o. ul. Legnicka 49d/5d, 54-203 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000608096, posiadająca numer REGON: 363981666 oraz numer NIP: 8943075091 (dalej: Administrator lub Spółka). Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora, Panem Dominikiem Putzem, można skontaktować się przez adres e-mail: dominik.putz@viewlegal.pl.

2) Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w celu przeprowadzenia przez Spółkę procesu rekrutacji, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda.

3) Dane osobowe przekazane Spółce nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba, że zostanie przez Pana wyrażona na to zgoda. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4) Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia bieżącej rekrutacji oraz okres 3 lat w przypadku udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, w każdym jednak przypadku nie dłużej jednak niż do momentu wycofania udzielonej zgody.

5) Przysługują Panu/i: prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili może zostać przez Pana/Panią cofnięta. Przysługuje Panu/i również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.

6) Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji organizowanej przez Spółkę.

Poznaj

3D Personnel Poland Sp. z o.o. Sp. K.

Poznaj stanowisko: Cieśla 
Cieśla jest to najogólniej ujmując osoba zajmująca się obróbką drewna. Cieśla wykonuje różne konstrukcje drewniane do szalunków i stemplowań, które są wykorzystane jako formy przy wylewaniu betonu lub jako szablony w robotach murarskich ,czy w pracach montażowych. Cieśla robi też wszystkie inne konstrukcje drewniane niezbędne na budowie oraz przy remontach takie jak, np. konstrukcje rozporowe i ...
Praca Cieśla