Dyrektor Hotelu / Hoteli (k/m)

Dobry Hotel

Gdańsk, Gdynia, Sopot

4 dni temu

Sieć hoteli  Dobry Hotel, zarządzająca 11 hotelami i 3
restauracjami,
do Hotelu w Trójmieście poszukuje kandydata na stanowisko:

Dyrektor Hotelu / Hoteli (k/m)
Miejsce pracy: Gdańsk, Gdynia, Sopot
Opis stanowiska:
 • Kompleksowe zarządzanie hotelem/hotelami.
 • Monitorowanie wyników Hotelu/hoteli i dbanie o ich ciągłą poprawę.
 • Wdrażanie rozwiązań podnoszących efektywność działania hotelu/hoteli.
 • Realizacja aktualnej strategii firmy i współtworzenie planów na kolejne okresy.
 • Nadzór nad jakością świadczonych usług.
 • Organizacja i zarządzanie pracą podległych pracowników.
 • Współtworzenie budżetu, polityki cenowej oraz strategii sprzedażowej, marketingowej i operacyjnej.
 • Rozwijanie oferty hotelu/hoteli i wdrażanie nowych projektów.
 • Optymalizacja kosztów działalności.
 • Bezpośrednia współpraca z zarządem firmy.
 • Regularne raportowanie planów, działań i wynikowych danych organom zarządczym.
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku hoteli sieci Dobry Hotel.
 • Utrzymanie oraz rozbudowa relacji biznesowych z nowymi oraz istniejącymi partnerami biznesowymi.
 • Tworzenie nowych, wdrażanie oraz przestrzeganie istniejących procedur.
 • Rekrutowanie, motywowanie, szkolenie i rozwój podległego personelu.

 

Nasze oczekiwania:
 • Min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w hotelu.
 • Znajomość branży hotelarskiej i gastronomicznej.
 • Wykształcenie wyższe.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office a w szczególności MS Excel.
 • Samodzielność, dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Zaangażowanie w powierzone obowiązki.
 • Umiejętności kierowania zespołem i motywowania pracowników.
Co możemy Ci zaoferować:
 • Pracę w szybko rozwijającej się sieci hotelowej.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Rozwój zawodowy i pakiet szkoleń.
 • Możliwość skorzystania z wysokich zniżek w hotelach sieci w całej Polsce dla Ciebie oraz dla rodziny i znajomych.
 • Szereg Benefitów: ubezpieczenie grupowe, premie jubileuszowe itp.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu wyślij swoje CV za pomocą przycisku

 APLIKUJ TERAZ 

.

W związku z obowiązywaniem RODO prosimy o zamieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści oraz o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

„Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji w systemie internetowym. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Dobry Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko, w tym w szczególności numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania, informacji o wcześniejszym zatrudnieniu i innych danych ujawnionych w przesłanym CV, w tym również zamieszczenia tam zdjęcia (wizerunku). Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie”.

Jednocześnie informujemy, że CV niezawierające powyższego oświadczenia nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dobry Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Sopocie (81-762) ul. Gen. Pułaskiego 18-20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000360212, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5851455878, REGON 221 05 19 40.
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat,
2. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora danych lub elektronicznie na adres e-mail: rodo[at]dobryhotel.com. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora, w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu ich wygaśnięcia. W przypadku wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w ww. celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych osobowych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
3. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
4. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w procesie rekrutacji,
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Poznaj

Dobry Hotel

DOBRY HOTEL

Specjalizujemy się w zarządzaniu obiektami hotelarsko – gastronomicznymi oraz oferujemy usługi consultingowe w obszarze tej branży. Działania zarządcze hoteli funkcjonujących obejmują ich kompleksowe prowadzenie, mające na celu uzyskanie jak największych przychodów, wynikających z kierowania obiektami, a nowo powstających – wszystkie czynności związane z otwarciem.

Grupa Dobry Hotel została wybrana, jako jeden z trzech operatorów hotelowych, partnerem franczyzowym Marriota dla przyszłych inwestycji. Grupa będzie mogła zarządzać obiektami sieci Marriot lub je dzierżawić. Marriot chce rozwijać w Polsce marki takie jak Moxy, AC Hotels by Marriot, Residence by Marriot oraz Courtyard by Marriot.

Poznaj stanowisko: Dyrektor Hotelu 
CHARKATERYSTYKA ZAWODU Dyrektor hotelu, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za koordynowanie i nadzorowanie całokształtu prac, związanych z bieżącym funkcjonowaniem tego rodzaju obiektu. Osoba obsadzona na tym stanowisku wykonuje szereg prac administracyjnych, oraz sprawuje kontrolę nad podległym personelem hotelu. Dyrektor jest ostatecznym organem decyzyjnym, zatwierdza umowy, podpisywane z jednostkami zewnętrznymi, koordynuje ...
Praca Dyrektor Hotelu