Now hiring

Iturri Poland Sp. z o.o.

2 currents jobs 11-50 employees Industrial safety

Grupa ITURRI  od 1947 roku koncentruje się na pomocy klientom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony osób, procesów i środowiska, dostarczając rozwiązania „szyte na miarę”, innowacyjne i trwałe. Specjalizujemy się w produkcji odzieży, sprzętu i wyposażenia wozów specjalnych dla bezpieczeństwa i ochrony. Działamy w sektorze przemysłowym, ratunkowo-interwencyjnym, obronności i ochronie zdrowia. Działamy na czterech kontynentach, zatrudniając ponad 1300 pracowników na całym świecie. Swoją działalność opieramy na takich wartościach jak orientacja na klienta, współpraca i praca zespołowa, zaangażowanie, zobowiązanie, integracja i innowacyjność, które stanowią fundamenty filozofii funkcjonującej od ponad 70 lat.

Current jobs

2

of current jobs

Iturri Poland Sp. z o.o.

ul. ks. Józefa Londzina 107

43-382 Bielsko-Biała