Now hiring

EcoWipes

4 currents jobs 51-250 employees Chemical industry

EcoWipes jest spółką celową, której powołanie wiąże się z zamiarem rozpoczęcia działalności w sektorze produkcji artykułów higieniczno-kosmetycznych. Rodzajem przeważającej działalności firmy, zgodnie z charakterystyką PKD jest produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży.

Current jobs

Zobacz archiwalne oferty pracy

4

of current jobs

EcoWipes

Nowogrodzka 47A

00-695 Warszawa