Inżynier ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

ENERGA-Operator SA

Słupsk

17 dni temu

GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inżynier ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

Energa - Operator SA Oddział w Koszalinie

 

Miejsce pracy: Słupsk      Nr ref.: LP/ET/10/06/2020      Oferta ważna do: 31.07.2020

Jeśli masz:
 • Wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne o profilu elektroenergetycznym, elektrycznym lub podobnym.
 • Uprawnienia z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych „E” lub „D”.
 • Znajomość przepisów prawnych oraz instrukcji związanych z pełnioną funkcją.
 • Biegłą praktyczną umiejętność obsługi pakietu MS Office.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Prawa jazdy kat. B.
Ta propozycja jest dla Ciebie!
Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:
 • Zarządzanie pracami realizowanymi na sieci WN, ukierunkowane na stały wzrost efektywności operacyjnej i kosztowej.
 • Opracowanie na poziomie Oddziału planów rzeczowych i kosztowych prac eksploatacyjnych i remontowych dla sieci wszystkich poziomów napięć, w tym kontrola ich realizacji.
 • Udział w opracowywaniu standardów technicznych urządzeń, standardów prac na sieci, IRiESD, Instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji eksploatacji obiektów i urządzeń elektroenergetycznych.
 • Udział w procesie uzgodnień dokumentacji projektowych sieci oraz zagospodarowania terenu w pobliżu istniejących sieci.
 • Prowadzenie analiz technicznych i ekonomicznych funkcjonowania sieci WN, w tym m.in. analizy awaryjności, strat sieciowych, kosztów eksploatacji sieci na poziomie Oddziału.
 • Analiza parametrów jakości energii elektrycznej w zakresie sieci WN, opiniowanie reklamacji odbiorców w tym zakresie oraz przygotowanie prac na sieci w celu poprawy parametrów jakości energii elektrycznej.
Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, danych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr LP/ET/10/06/2020’’

Co dajemy w zamian:
 • Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę.
 • Atrakcyjne warunki finansowe.
 • Umowę o pracę.
 • Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie.
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

Poznaj

ENERGA-Operator SA

ENERGA-OPERATOR SA – będąca jednym z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej, działająca w strukturach rozproszonych terytorialnie w północnej i środkowej części kraju, zajmująca się rozwojem i eksploatacją majątku sieciowego oraz zarządzaniem ruchem Sieci Elektroenergetycznej.

Poznaj stanowisko: Inżynier 
Inżynier, w rozumieniu edukacyjnym jest absolwentem wyższej uczelni technicznej. Jest to tytuł ukończenia studiów na politechnice, odpowiadający magistrowi. W rozumieniu zawodowym natomiast inżynier jest specjalistą jednego z odłamów inżynierii. Zawody inżynierskie są wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla ...
Praca Inżynier