Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Puck

31 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Puck
Ogłoszenie o naborze Nr 54531

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca administracyjno-biurowa
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
• obsługa klienta zewnętrznego
• dyżury

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca w budynku Urzędu
• brak schodołazu
• brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
• drzwi nieodpowiedniej szerokości, tj. nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Przyjmowanie bezpośrednio od podatników dokumentów, dokonywanie ich kontroli formalnej, wyjaśnianie błędów w składanych dokumentach
 • Udzielanie informacji interesantom o sposobach załatwienia spraw w Urzędzie Skarbowym oraz wyjaśnień w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego
 • Wydawanie zaświadczeń oraz prowadzenie rejestru w tym zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent 
  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Praca Referent