Referent

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Bydgoszcz

29 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 54516

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa,
• praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
• budynek urzędu z windą, częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań podatkowych oraz przygotowywanie projektów orzeczeń I instancji w zakresie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług,
 • dokonywanie weryfikacji korekt deklaracji podatkowych składanych przez podatników i płatników po zakończeniu kontroli podatkowej,
 • udostępnianie informacji zawartych w aktach podatkowych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa,
 • wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu zadań realizowanych prze referat.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów prawa podatkowego, w szczególności: ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku od towarów i usług
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku
 • Odporność na stres
Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent