Swipe left or right
to go to next or previous job

Specjalista ds. systemu EZD PUW

Uniwersytet Jagielloński

Małopolskie

32 days ago

 

Sekcja Systemów Rejestracji Kandydatów w Uniwersytecie Jagiellońskim

poszukuje pracownika na stanowisko:

 

Specjalista ds. systemu EZD PUW
Miejsce pracy: woj. małopolskie
Nr ref.: oferta pracy EZD
Główny zakres zadań:
 • administrowanie systemem EZD, w tym konfigurowanie i aktualizowanie systemu;
 • implementowanie formularzy i procesów elektronicznego obiegu dokumentów w systemie EZD;
 • testowanie i weryfikowanie zmian w systemie EZD i integracji z innymi systemami oraz współpraca z dostawcą systemu;
 • wspieranie użytkowników w pracy w systemie EZD oraz niezwłoczne podejmowanie działań w sytuacjach awaryjnych;
 • wspieranie użytkowników przy integracji z systemami współpracującymi z EZD (m.in. ePUAP);
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów dla użytkowników systemu.
Wymagania:
 • umiejętność obsługi programu Visual Studio;
 • znajomość języka SQL oraz relacyjnych baz danych (mile widziane doświadczenie w obsłudze Serwera MSSQL);
 • biegła obsługa komputera i oprogramowania biurowego;
 • umiejętność pracy pod presją czasu, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • zaangażowanie w realizowanych zadaniach;
 • dyspozycyjność.
Mile widziane:
 • doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania i utrzymania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • znajomość prawa o szkolnictwie wyższym i przepisów kancelaryjno – archiwalnych;
 • umiejętność tworzenia procedur i dokumentacji: JRWA, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.
Oferujemy:
 • aktywny udział we wdrażaniu systemu EZD PUW w Uniwersytecie Jagiellońskim;
 • możliwość rozwoju kompetencji poprzez udział w szkoleniach i konferencjach oraz realizowanie studiów wyższych (dostosowanie godzin pracy);
 • stabilne zatrudnienie z zachowaniem równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym;
 • pracę w zespole usytuowanym w centrum Krakowa;
 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu;
 • przedział wynagrodzenia: 4000 zł - 7000 zł / miesięcznie (Brutto).
Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych www.iod.uj.edu.pl, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu w ramach wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą – Kodeks pracy;
  2. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgodą jest Pani /Pana wyraźne działanie w postaci przesłania Administratorowi CV. Zgoda na przetwarzania danych osobowych dotyczy danych, które dobrowolnie Pan/Pani przekazuje w ramach złożonego CV, a które nie wynikają z ustawy – Kodeks pracy.
 4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Poddanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest dobrowolne.
 5. Jeśli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Jagielloński w ramach usługi Office 365, mogą być one przekazywane do państw trzecich (USA) na podstawie zawartej umowy powierzenia wraz z klauzulami oraz gwarancją wdrożenia przez Microsoft dokumentu zwanego „Tarczą Prywatności”.
 6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. W przypadku nie zawarcia z Panią/Panem umowy po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na warunkach i zasadach określonych w RODO.
 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: ezd@uj.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Sekcja Systemów Rejestracji Kandydatów, ul. Gołębia 24, pok. 17, 31-007 Kraków, lub wycofać osobiście stawiając się w biurze Sekcji Systemów Rejestracji Kandydatów, ul. Straszewskiego 25/4, 31-113 Kraków.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Get to know the position: Administrator Systemów Informatycznych

Administrator systemów informatycznych jest to osoba odpowiedzialna za sprawność, konserwację oraz wdrażanie technicznych zabezpieczeń systemu informatycznego. Do zakresu obowiązków tego pracownika należy, m.in.: wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, masowe integrowanie oraz migracje danych, a także dbałość o sprawność urządzeń, konserwacja urządzeń i wprowadzanie technicznych zabezpieczeń systemu informatycznego. ...
Administrator Systemów Informatycznych Job Administrator Systemów Informatycznych

Search jobs by:

Dolnośląskie:
Wrocław (791)
Wałbrzych (47)
Legnica (127)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (269)
Toruń (145)
Lubelskie:
Lublin (270)
Chełm (55)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (948)
Tarnów (89)
Nowy Sącz (78)
Mazowieckie:
Warszawa (2249)
Radom (173)
Płock (91)
Opolskie:
Opole (237)
Nysa (74)
Podkarpackie:
Rzeszów (177)
Przemyśl (47)
Podlaskie:
Białystok (125)
Suwałki (43)
Łomża (32)
Pomorskie:
Gdańsk (471)
Gdynia (242)
Słupsk (69)
Śląskie:
Katowice (600)
Częstochowa (188)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (170)
Elbląg (137)
Ełk (54)
Wielkopolskie:
Poznań (681)
Kalisz (95)
Konin (69)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (314)
Koszalin (115)
Kołobrzeg (47)
Auchan (152)
Tesco (149)
Inditex (61)
Leroy Merlin (173)
Bricoman (16)
STRABAG (11)
ABB (35)
Accenture (117)
Carrefour (126)
PKO BP (373)
PwC (12)
KPMG (30)
Orange (96)
IKEA (56)
Budimex (21)

Hiring on praca.pl