Technik / Elektryk w Wydziale Terenowej Eksploatacji

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Kurnos Drugi

15 dni temu


Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłaszają rekrutację na stanowisko:


Technik / Elektryk w Wydziale Terenowej Eksploatacji

Nr Ref.: BW/DE/WTE/ZESR/I/06/20

(ZES Rogowiec)


Podstawowy zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac eksploatacyjnych zleconych do realizacji na obszarze działania ZES,
 • wykonywanie oględzin oraz dokonywanie oceny stanu technicznego urządzeń stacji oraz linii elektroenergetycznych,
 • uczestniczenie w procesie prowadzenia ruchu stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć we współpracy ze służbami dyspozytorskimi oraz służbami nadzoru eksploatacji,
 • wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem organizacji bezpiecznej pracy w ramach posiadanych upoważnień,
 • zgłaszanie odpowiednim służbom zaistniałych awarii, usterek i zagrożeń oraz uczestniczenie w procesie ich likwidacji,
 • znajomość systemów stacyjnych w tym sterowania i nadzoru, ochrony technicznej oraz monitoringu transformatorów; dokonywanie wstępnej weryfikacji, oceny i interpretacji sygnałów generowanych przez w/w systemy,
 • prowadzenie bieżącego nadzoru nad pracą urządzeń na Stacji oraz nad pracą Linii,
 • zapewnienie kontroli ruchu osobowego oraz utrzymanie ładu i porządku na obiektach stacyjnych,
 • prowadzenie oraz biegłe posługiwanie się dokumentacją techniczno-eksploatacyjną oraz ruchową,
 • wykonywanie czynności w ramach pogotowia technicznego na obszarze działania ZES.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe elektrotechniczne lub elektroenergetyczne;
 • minimum rok doświadczenia w pracy przy urządzeniach NN lub 3 lata pracy przy urządzeniach WN, SN, NN,
 • posiadanie ważnego świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych bez ograniczeń napięcia dla urządzeń Gr 1 (poz. 2,3,4,7 i 10),
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kategoria B,
 • zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów,
 • odpowiedzialność, odporność na stres.

Poznaj

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Główne cele działalności PSE S.A. to:
- zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych;
- zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych;
- udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany transgranicznej;
- tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.

Poznaj stanowisko: Elektroenergetyk 
Elektroenergetyk jest pracownikiem elektrowni odpowiedzialnym za nadzorowanie i kontrolowanie poprawnego funkcjonowania wszystkich urządzeń i systemów, funkcjonujących na jej terenie. Z racji posiadanego wykształcenia, wiedzy praktycznej i doświadczenia, elektroenergetyk zajmuje się obsługą tychże urządzeń, a także na bieżąco monitoruje ich stan techniczny, będąc gwarantem bezpieczeństwa pozostałych pracowników ...
Praca Elektroenergetyk