Praca Pajęczno

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 329

 • Malarz / piaskarz przemysłowy

  MULTiSERWIS Sp. z o.o.   łódzkie  relokacja do: 
  Oferta pojawiła się w wynikach wyszukiwania ponieważ pracodawca zapewnia pomoc w relokacji do miejsca pracy. Jeśli nie chcesz widzieć ofert z relokacją, możesz je wyłączyć w filtrach „więcej -> oferty bez relokacji”.
  Belgia
  pracownik fizyczny
  5 godz.
 • Malarz / piaskarz przemysłowy

  MULTiSERWIS Sp. z o.o.   łódzkie  relokacja do: 
  Oferta pojawiła się w wynikach wyszukiwania ponieważ pracodawca zapewnia pomoc w relokacji do miejsca pracy. Jeśli nie chcesz widzieć ofert z relokacją, możesz je wyłączyć w filtrach „więcej -> oferty bez relokacji”.
  Holandia
  pracownik fizyczny
  5 godz.

Praca w Pajęcznie

Pajęczno – liczba mieszkańców, położenie, atrakcje

Na południe od Łodzi leży Pajęczno – jedno z miast województwa łódzkiego. To miejscowość o długiej historii, jedna z najstarszych w środkowej Polsce. Geograficznie gmina leży na granicy Nizin Środkowopolskich i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, nad rzeką Wartą. Administracyjnie stanowi siedzibę złożonego z 6 wiejskich i 2 miejsko-wiejskich gmin powiatu. W mieście Pajęczno liczba mieszkańców wynosi ponad 6600. Miejscowość zajmuje 20 km². Obowiązujący tu kod pocztowy to 98-330, numer kierunkowy (+48) 34 i oznaczenie tablic rejestracyjnych pojazdów – EPJ. Jaki jest profil gospodarczo-społeczny miasta? W jakich kierunkach rozwija się przedsiębiorczość?

Charakterystykę miasta warto zacząć od jego historii. Jest ona bowiem długa, a Pajęczno uznaje się za jedną z najstarszych miejscowości w środkowej Polsce. Wyniki badań archeologicznych wskazują na to, że już w VII-VI w. p.n.e. rozwijało się tu osadnictwo. Pajęczno otrzymało przywilej lokacyjny przed 1276 r. W 1870 r. utraciło prawa miejskie i uzyskało je ponownie dopiero w 1958 r. Jak głosi legenda, nazwa miasta wzięła się od wielkiego pająka, który ku utrapieniu mieszkańców zagnieździł się w osadzie. Gdy pająk został zabity, jego skórą obito drzwi kościoła. W mieście znaleźć dziś można wiele śladów historii. Do gminnej ewidencji zabytków wpisane są m.in. domy z XIX i początków XX w., Kościół (parafia WNMP w Pajęcznie), cmentarze żydowski i rzymsko-katolicki. Układ przestrzenny miasta pochodzi z XIII w.

Życie w mieście toczy się wolniej niż w dużych aglomeracjach, ale i w Pajęcznie odbywają się wydarzenia kulturalne, znaleźć można miejsca sprzyjające rekreacji. Na zaplecze sportowe w Pajęcznie składają się przede wszystkim stadion, sale gimnastyczne i boiska oraz Pajęczański Dom Sportu. W mieście działa też kilka klubów sportowych oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.

Miasto leży ok. 100 km od Łodzi, 50 km od Częstochowy, 166 km od Wrocławia i prawie 210 od Warszawy. Przez Pajęczno przebiega droga krajowa nr 42 (relacja Kamienna – Rudnik), a tuż za nim ulokowana jest magistrala węglowa Śląsk-Porty.

Rynek pracy, oferty pracy – Pajęczno

Na terenie miasta działają 843 podmioty gospodarki narodowej, 809 z sektora prywatnego, a wśród nich 666 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (stan REGON na 31.05.2020 r.). Profil gospodarczy Pajęczna tworzą mikro-, małe i średnie firmy, zarówno w mieście, jak i w całej gminie brak dużych zakładów. Mikrojednostek (samozatrudnionych bądź utrzymujących do 9 miejsc pracy) jest 808, czyli prawie 96%. Podmiotów małych, z liczbą pracowników od 10 do 49, działa w Pajęcznie 27. Ośmioro największych pracodawców zatrudnia między 50 a 249 osób.

W rejestrze REGON najczęściej wybierane sekcje PKD to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (267 podmiotów), przetwórstwo przemysłowe (99 podmiotów), budownictwo (70 podmiotów), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (70 podmiotów) i pozostała działalność usługowa (61 podmiotów). W gminie można znaleźć pracę w przemyśle spożywczym, przetwórniach warzywno-owocowych, zakładach mięsnych, w branży włókienniczej, meblowej i fabryce rowerów. Ważnym pracodawcą w regionie jest także oddalona 10 km od miasta cementowania w Działoszynie – największy zakład przemysłowy w okolicy.

Informacje o tym, kogo poszukują w Pajęcznie firmy i przedstawiciele jakich profesji mogą mieć w mieście problemy ze znalezieniem ofert, znaleźć można w badaniu Barometr zawodów. Jest to opracowywana co roku prognoza sytuacji na rynku pracy w całej Polsce, poszczególnych województwach i powiatach. W powiecie pajęczańskim znalazło się 36 zawodów deficytowych. Na kogo zatem czeka tu praca? Pajęczno i okolice to obszar, gdzie występuje duże zapotrzebowanie na pracowników budowlanych o różnych uprawnieniach i umiejętnościach (poszukiwani są betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, monterzy instalacji budowlanych i inni). W deficycie są również pracownicy budżetówki, mechanicy, kierowcy oraz pracownicy produkcji w zakładach o różnym profilu działalności (np. magazynierzy, pracownicy przetwórstwa spożywczego, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, monterzy konstrukcji metalowych) i osoby świadczące różne usługi (fryzjerzy, kosmetyczki, fizjoterapeuci i masażyści, spawacze czy ślusarze). Brakuje też np. informatyków, księgowych, pracowników ds. rachunkowości i księgowości, specjalistów technologii żywności i żywienia czy przedstawicieli handlowych, dostępna powinna być praca sprzedawcy. Pajęczno i okoliczne miejscowości cechuje zatem duże zróżnicowanie w deficytowych profesjach. Jeśli zaś chodzi o zawody nadwyżkowe, to znajdują się wśród nich kucharze, nauczyciele nauczania początkowego, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz obuwnicy.

PUP Pajęczno

Adres: 98-330 Pajęczno, ul. 1 Maja 65

E-mail: praca@pup.pajeczno.pl

Telefon: 34 311-28-82, 311-28-42.

 

Szukaj pracy w mieście