Główny Kierownik Projektów / Senior Project Manager

EPCM Executive Search

Warmińsko-mazurskie

47 dni temu

Spółka deweloperska będąca od lat na polskim rynku poszukuje nowej osoby, która dołączy do zespołu i pokieruje działem przygotowującym inwestycje mieszkaniowe.

 

Osoba ta pełnić będzie jedną z kluczowych ról w organizacji i podlegać bezpośrednio zarządowi firmy. Przy pomocy dedykowanych pracowników jak również innych działów firmy będzie nadzorować i koordynować prace w aspektach kluczowych dla przygotowania i dostarczenia wszystkich deweloperskich projektów mieszkaniowych firmy.

Główny Kierownik Projektów / Senior Project Manager
Zadania:
 • Rolą zatrudnionej na tym samodzielnym stanowisku osoby będzie w szczególności:
  • wprowadzenie najlepszych praktyk organizacyjnych (procesy i procedury) na etapach przygotowania i realizacji projektu mieszkaniowego z punktu widzenia dewelopera,
  • przekazywanie nabytego wcześniej know-how w zakresie optymalizacji architektonicznej (rozwiązania projektowe i materiałowe) projektów
  • wkład do analizy potencjału nieruchomości gruntowych pod kątem zabudowy mieszkaniowej na etapie oceny atrakcyjności nieruchomości (w tym poprzez weryfikację wstępnego a następnie współtworzenie przed-zakupowego budżetu, harmonogramu i rejestru ryzyk projektu – współpraca z 'Kierownikiem ds. zakupów nieruchomości')
  • Przygotowanie wzorów dokumentów kluczowych (w tym umów), budżetu i harmonogramu prac na etapie 'pre-contract' i 'construction contract' wraz z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu wyłaniania projektantów i wykonawcy(ów), w tym z przygotowaniem dokumentacji przetargowych, przeprowadzeniem przetargów, podpisaniem umów i administracją tymi kontraktami na etapie realizacji,
  • Cost management całości nakładów inwestycyjnych w trakcie przygotowanie (pre-contract) i realizacji (contract) projektu wraz z końcowymi rozliczeniami z projektantami i wykonawcami,
Odpowiedzialność za:
 • zarządzanie projektami inwestycyjnymi na etapach przygotowania i realizacji (od pozyskania gruntu do oddania budynku do użytkowania i rozliczenia inwestycji, wkład merytoryczny na etapie pozyskania nieruchomości i na etapie eksploatacji i usterkowania
 • wynik ekonomiczny projektu (przy współpracy z działem Sprzedaży/Marketingu oraz działem Technicznym/Realizacji). Koordynacja i bieżące zarządzanie projektami, nadzór nad aspektami organizacyjnymi, ekonomicznymi , technicznymi i sprzedażowymi projektu;
 • stworzenie najlepszych rozwiązań architektoniczno-technicznych projektu (wraz z infrastruktura towarzyszącą) i analizę optymalizacyjną tych rozwiązań oraz stworzenie uniwersalnych założeń i standardów projektowych firmy w celu przygotowywania precyzyjnych 'design briefs' dla poszczególnych projektów;
 • proces administracyjny uzyskiwania odpowiednich zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń (współpraca z zespołem, projektantami i doradcami zewn.)
Poprzez m.in.:
 • organizowanie strategii projektowej (etapów projektowych i ich zakresu i harmonogramu) w celu organizacji procesu selekcji i wyboru projektanta/ów (uzgadnianie z projektantem zapisów umownych, harmonogramu i kosztorysu prac projektowych oraz doprowadzenie do podpisania umowy/ów na prace projektowe);
 • prowadzenie procesu i bezpośrednie zaangażowanie w negocjacje ze wszystkimi 'stake-holders' projektów w celu uzyskiwania optymalnych decyzji administracyjnych od władz oraz innych zgód, umów, opinii niezbędnych do realizacji projektu;
 • precyzyjne określanie zadań oraz egzekwowanie od biur projektowych terminów oraz kosztów prac projektowych;
 • optymalizacja rozwiązań technicznych na etapie projektowania oraz realizacji pod kątem kosztów realizacji i wymogów biura Sprzedaży i Marketingu,
 • Koordynacja obiegu dokumentów pomiędzy działami wewn. i jednostkami zewnętrznymi w procesie;
 • Organizowanie i nadzór nad kompletnością i gromadzeniem dokumentacji projektów;
 • Współpraca z Działem Sprzedaży przy tworzeniu materiałów wspomagających sprzedaż;
 • Współpraca z Construction Managerem na etapie przygotowania, wyłaniania wykonawców i realizacji prac budowlanych.
Wymagania:
 • Min. 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów deweloperskich i/lub budowlanych (np. na stanowisku niezależnym i/lub kierowniczym) w tym min. 5 lat w obszarze prowadzenia deweloperskich projektów mieszkaniowych dla przynajmniej jednej z wiodących firm tej branży w Polsce;
 • Umiejętności organizacyjne i negocjacyjne, biegłe posługiwanie się narzędziami zarządzania projektami oraz umiejętność tworzenia i monitoringu budżetów i harmonogramów przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych z uwzględnieniem (i umiejętnością identyfikacji i mitygacji) ryzyk projektu;
 • Chęć pracy na zasadzie 'hands-on' w prowadzeniu wielu projektów równolegle przy współpracy z zasobami wewn. i zewn. organizacji;
 • Odporność na stres i umiejętności organizacyjne, analityczne i zarządcze;
 • Chęć do udziału we współorganizacji działań firmy i dzielenia się wiedzą/coachingu współpracowników;
 • Wykształcenie techniczne (inżynierskie realizacyjne lub projektowe) lub techniczno-ekonomiczne,
 • Udokumentowane osiągnięcia zawodowe.
 • Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach mieszkaniowych.

Poznaj

EPCM Executive Search

EPCM to zespół konsultantów executive search prowadzących rekrutacje na kluczowe pozycje w wiodących firmach z branży budowlanej oraz nieruchomości. W swoim doświadczeniu mamy zrealizowane procesy rekrutacyjne na takie stanowiska jak CEO, Branch Director, Business Development Director, Development Director, Technical Director, Operations Director, Project Director, Development Manager, Project Manager, Facility Manager, Site Manager, Works Manager, Site Engineer, Senior Architect, Team Leader, Project Consultant, Senior Design Engineer, Senior Consultant, etc. Koncentrujemy się na takich obszarach jak branża deweloperska, nieruchomości, budownictwo, projektowanie i architektura oraz usługi konsultingowe. Prowadzimy rekrutacje na terenie całego kraju, a także mamy doświadczenie w rekrutacjach zagranicznych.
Kierownik ds. Inwestycji Budowlanych to osoba, która nadzoruje i koordynuje projektami budowlanymi i inwestycyjnymi przedsiębiorstwa. Do głównych obowiązków osoby na tym stanowisku należy, m.in.: pozyskiwanie materiałów budowlanych, wykonawców i inwestorów, doradztwo techniczne, realizacja infrastruktury budowlanej firmy, analizy rynku, a także nadzór pracy podległego personelu, ...
Praca Kierownik ds. Inwestycji Budowlanych