Główny Księgowy / Główna Księgowa

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

Gdynia

28 dni temu

Ogłoszenie numer: 3103037, z dnia 2020-03-06

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b

Poszukuje osobę na stanowisko:

Główny Księgowy / Główna Księgowa

Miejsce pracy: pomorskie / Gdynia

 

Opis stanowiska

 • prowadzenie gospodarki finansowej szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami,
 • zarządzanie płynnością szpitala oraz bieżącymi płatnościami,
 • kontrola i analiza kont księgowych,
 • nadzór nad sporządzaniem, przyjmowaniem, obiegiem, księgowaniem, archiwizowaniem i kontrolą dokumentów księgowych,
 • zamykanie miesięcznych i rocznych okresów księgowych, w tym sporządzanie sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową,
 • sporządzanie raportów i analiz finansowych i innych na potrzeby Dyrekcji i Kierownictwa szpitala,
 • opracowanie oraz aktualizacje przepisów wewnętrznych, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zasad rachunkowości szpitala, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 • koordynowanie pracy zespołu,
 • współpracę z instytucjami zewnętrznymi – organem założycielskim, bankami, urzędami i innymi instytucjami.

Wymagania

 • posiadanie minimum wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego określonego w art. 54 Ustawy o finansach publicznych tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 869),
 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa rachunkowego i podatkowego oraz innych zagadnień związanych z księgowością i finansami publicznymi,
 • preferowane doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego lub Zastępcy Głównego Księgowego lub Samodzielnego Księgowego w sektorze publicznej ochrony zdrowia,
 • biegła znajomość pakietu MS Office w szczególności MS Excel oraz mile widziana znajomość programu InfoMedica,
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, chęć dalszego rozwoju,
 • łatwość nawiązywania relacji, komunikatywność.

Oferujemy

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • możliwość wdrażania swoich pomysłów, mających na celu usprawnienie obszaru finansów,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji.

Wynagrodzenie

Od 7 tys. do 8 tys. brutto miesięcznie

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Poznaj stanowisko: Główny Księgowy 
Główny Księgowy jest to jedna z najważniejszych osób w firmie. Pracownik ten odpowiada za prezentowanie w sprawozdaniach - wszystkich przeprowadzonych operacji finansowych oraz za organizację, koordynację, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności firmy, a także za pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem prawa podatkowego w przedsiębiorstwie. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku ...
Praca Główny Księgowy