Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie

Kwidzyn

407 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Kwidzyn
Ogłoszenie o naborze Nr 53127

Warunki pracy

Praca biurowa, narzędzia i materiały pracy - komputer i urządzenia biurowe.
Bariery architektoniczne: brak podjazdu do budynku, drzwi nieodpowiedniej szerokości, niedostosowane toalety.
Wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • prowadzenie ewidencji księgowej jednostki
 • przygotowanie danych do sprawozdań finansowych
 • dokonywanie analiz wykorzystania środków budżetowych oraz wykonania dochodów budżetowych
 • prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kwidzynie należą do kompetencji Głównego Księgowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku księgowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Główny Księgowy 
  Główny Księgowy jest to jedna z najważniejszych osób w firmie. Pracownik ten odpowiada za prezentowanie w sprawozdaniach - wszystkich przeprowadzonych operacji finansowych oraz za organizację, koordynację, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności firmy, a także za pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem prawa podatkowego w przedsiębiorstwie. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku ...
  Praca Główny Księgowy