Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie

Kwidzyn

446 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Kwidzyn
Ogłoszenie o naborze Nr 53127

Warunki pracy

Praca biurowa, narzędzia i materiały pracy - komputer i urządzenia biurowe.
Bariery architektoniczne: brak podjazdu do budynku, drzwi nieodpowiedniej szerokości, niedostosowane toalety.
Wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

  • prowadzenie ewidencji księgowej jednostki
  • przygotowanie danych do sprawozdań finansowych
  • dokonywanie analiz wykorzystania środków budżetowych oraz wykonania dochodów budżetowych
  • prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych
  • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kwidzynie należą do kompetencji Głównego Księgowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku księgowego
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe