Praca Susz

Najnowsze oferty pracy: 361

Praca w Suszu

Susz leży w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim. Jest lokalnym ośrodkiem gospodarczym oraz administracyjnym – jako siedziba miejsko-wiejskiej gminy.

Susz nie jest typową mazurską miejscowością wypoczynkową. Mieszkańcy jednak mogą korzystać z miejsc odpoczynku, obiektów sportowo-rekreacyjnych, do których zaliczają się np. hala sportowo-widowiskowa, stadion miejski, boiska, skatepark czy ogród rodzinny nad jeziorem. Miasto znane jest w Polsce z organizowanych tu co roku zawodów triathlonowych. O krzewienie kultury dbają Suski Ośrodek Kultury oraz biblioteka publiczna. 

Susz to niewielki ośrodek handlu, usług i drobnego przemysłu, przede wszystkim spożywczego oraz drzewnego, w gminie rozwija się rolnictwo. Czy łatwo tu o zatrudnienie? Kto może liczyć na znalezienie pracy w Suszu? Czytaj dalej i dowiedz się, jak wygląda społeczno-ekonomiczny profil miasta.

Susz – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

 • Susz – miasto:
  liczba mieszkańców – 5,6 tys.
  powierzchnia – 6,7 kilometra kwadratowego.
 • Susz – gmina miejsko-wiejska
  liczba mieszkańców – 12,7 tys.
  powierzchnia – 259,1 kilometra kwadratowego.

Do powiatu iławskiego poza miejsko-wiejską gminą Susz należą także dwie gminy miejsko-wiejskie: Kisielice i Zalewo, dwie gminy miejskie: Iława oraz Lubawa, a także dwie gminy wiejskie: Iława, Lubawa. Powiat zajmuje łącznie teren 1385 kilometrów kwadratowych i jest zamieszkiwany przez ok. 92,9 tys. osób.

W Suszu obowiązują strefa numeracyjna 55 i kod pocztowy 14-240. Tablice zarejestrowanych w powiecie iławskim pojazdów rozpoznać można po oznaczeniu NIL.

Początki miasta wiążą się z zakonem krzyżackim. Prawa miejskie Susz otrzymał w 1305 r., został założony przy krzyżackim zamku. Miłośnicy historii z pewnością docenią ślady średniowiecznego grodziska, które znaleźć można nad Jeziorem Suskim. Zachowane w okolicy zabytki to m.in. kościół z XIV w. (obecnie parafia św. Antoniego w Suszu), fragmenty murów miejskich, wieża ciśnień, czy budynek poczty. Warte uwagi jest także suskie Stare Miasto.

Susz położony jest na Pojezierzu Iławskim, nad Jeziorem Suskim. Przez miasto wiodą dwie drogi wojewódzkie – nr 515 (relacji Susz – Malbork) i 521 (z Kwidzyna do Iławy). Znajduje się tu także stacja kolejowa (linia nr 9 łącząca Warszawę i Gdańsk). 

Dojazd z Susza do stolicy województwa warmińsko-mazurskiego – Olsztyna wymaga pokonania 97 km, a do Warszawy – 235 km. Najbliżej położone miasta to Prabuty (11 km), Kisielice (15 km), siedziba władz powiatu iławskiego – Iława (23 km), Dzierzgoń (26 km) i Zalewo (30 km).

Rynek pracy, oferty pracy – Susz

Susz to nieduże miasto, w którym działają (zgodnie z REGON, stan na 28.02.2021 r.) 553 podmioty gospodarki narodowej, a na terenach wiejskich – kolejne 357 podmiotów. 

Łącznie gmina i miasto Susz stanowią siedzibę dla 910 podmiotów gospodarki narodowej. 874 to mikrojednostki, niegenerujące miejsc pracy bądź utrzymujące ich maksymalnie 9. Poza tym jest 17 małych zakładów pracy, liczących między 10 a 49 pracowników i 9 średniej wielkości – zatrudniających 50-249 osób.

Najwięcej suskich firm (w mieście i miejscowościach wiejskich gminy) zajmuje się:

 • budownictwem – 21,9% ogółu podmiotów zarejestrowanych jest w tej sekcji PKD,
 • handlem, naprawą pojazdów – 21,2%,
 • przetwórstwem przemysłowym – 9,9%,
 • działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości – 9%.

Najwięksi pracodawcy w gminie reprezentują branże chemiczną (zakład produkujący nawozy), drzewną (producenci drzwi i drewnianych elementów gięto-klejonych, firma zajmująca się stolarką otworową), spożywczą (producenci żywności mrożonej oraz przetworów mlecznych).

Wiele miast w województwie warmińsko-mazurskim dotkniętych jest dużym bezrobociem. Średnia stopa bezrobocia dla województwa od lat utrzymuje się znacznie powyżej poziomu krajowego. Wg danych GUS na luty 2021 r. była ona równa 6,5% dla Polski i 10,7% dla woj. warmińsko-mazurskiego. 

Na tle województwa powiat iławski wypada bardzo dobrze, Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego był tu równy 5,2%. Niższą wartość odnotowano jedynie dla Olsztyna – 3,7%.

Wszystkie gminy w powiecie obsługuje Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Ma on kilka jednostek pomocniczych. Jedna z filii urzędu mieści się w Suszu przy ul. Piastowskiej 7, pozostałe są w Lubawie, Kisielicach i Zalewie. Wg danych PUP w lutym 2021 r. liczba bezrobotnych w powiecie wynosiła 1823.

 

Szukaj pracy w mieście