Praca Kisielice Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 19

Praca WARMIŃSKO-MAZURSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Kisielicach

Kisielice (warmińsko-mazurskie) – podstawowe dane o miejscowości

Kisielice to najmniejsze miasto w powiecie iławskim, do którego należą także Iława, Lubawa, Susz i Zalewo.

W Kisielicach mieszka 2,1 tys. osób, a powierzchnia miasta to 3,4 kilometra kwadratowego. Miejsko-wiejska gmina Kisielice obejmuje miasto i 20 wsi, zajmuje 173 kilometry kwadratowe terenu i liczy prawie 6 tys. mieszkańców. Jest ona najbardziej wysuniętą na zachód gminą województwa.

Z Kisielic niedaleko do Susza, Łasina, Prabut, Jabłonowa Pomorskiego czy Kwidzyna. Dystans do miasta powiatowego – Iławy – wynosi 22 km, do Olsztyna – 96, do Warszawy – 226 km.

Przez Kisielice prowadzi droga krajowa nr 16, łącząca Olszyn z Grudziądzem – to główna arteria komunikacyjna miasta. Na układ drogowy Kisielic składają się także droga wojewódzka nr 522 (relacji Górki – okolice Kisielic) oraz drogi gminne i powiatowe.

Kisielice – gmina i miasto: profil gospodarczy

Atutami miasta i gminy, które mogą być cenne z punktu widzenia inwestorów, są przede wszystkim dostępność komunikacyjna oraz położenie niedaleko dużych ośrodków miejskich, czyste powietrze, walory przyrodnicze . Jako kluczowe dla rozwoju gospodarczego okolicy obszary wskazuje się sektor usług, produkcję rolno-spożywczą i przemysłową.

Rynek zatrudnienia w mieście i gminie tworzą wyłącznie mikro, małe i średnie firmy – nie ma tu dużych zakładów pracy. W REGON (źródło: GUS, stan na 28.02.2021 r.) zarejestrowanych jest łącznie 216 podmiotów gospodarki narodowej w Kisielicach i 173 podmioty na terenach wiejskich, co daje łącznie 389 jednostek w gminie. Są to:

  • 2 średniej wielkości zakłady pracy (stan zatrudnienia: 50-249 pracujących),
  • 11 małych podmiotów (10-49 pracujących),
  • 376 mikrojednostek (0-9 pracujących).

Sekcje PKD, w których działa najwięcej firm w mieście i gminie Kisielice to:

  • budownictwo – 80 podmiotów,
  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 76 podmiotów,
  • pozostała działalność usługowa – 45 podmiotów,
  • przetwórstwo przemysłowe – 36 podmiotów,
  • rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 27 podmiotów.

Statystyki rynku pracy

Wg danych GUS stopa bezrobocia w lutym 2021 r. w województwie warmińsko-mazurskim była równa 10,7%. To wartość o wiele większa niż poziom krajowy – 6,5%.

Wiele miast w województwie warmińsko-mazurskim boryka się z wysokim bezrobociem i wynikającymi z niego problemami lokalnych społeczności. Powiat iławski na tle województwa wypada korzystnie. Niższa stopa bezrobocia jest bowiem jedynie w stolicy województwa – Olsztynie. Wskaźnik dla powiatu iławskiego wyniósł 5,2%, dla Olsztyna – 3,7%.

Instytucją rynku pracy odpowiedzialną za aktywizację zawodową mieszkańców powiatu iławskiego jest Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Ma on kilka jednostek pomocniczych. Jedna z nich to filia PUP Kisielice, zlokalizowana przy ul. Polnej 1.

Powiat iławski i Kisielice: oferty pracy

Ze względu na małą liczbę działających w Kisielicach zakładów pracy, analizując swoje szanse na angaż, warto brać pod uwagę także sąsiednie miejscowości. Kto należy do najbardziej poszukiwanych pracowników w powiecie iławskim? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w badaniu Barometr zawodów 2021, przygotowywanym na zlecenie resortu pracy. Zgodnie z nim wiele deficytów poszukujących pracy w powiecie występuje w branży budowlanej. Brakuje kandydatów do pracy m.in. jako cieśla i stolarz budowlany, monter instalacji budowlanych, murarz i tynkarz i innych.

Wakaty znaleźć też można w zakładach produkcyjnych. Potrzebni są krawcy i pracownicy produkcji odzieży, masarze i przetwórcy ryb, magazynierzy, pracownicy przetwórstwa spożywczego, robotnicy obróbki drewna i stolarze oraz operatorzy obrabiarek skrawających.

Praca czeka też na mechaników i innych pracowników w branży motoryzacyjnej i transportowej, pracowników usług medycznych i opiekuńczych, kierowców, cukierników i piekarzy, elektryków, elektromechaników i elektromonterów, fryzjerów, spawaczy, ślusarzy oraz tapicerów. Jak widać, lista deficytowych profesji jest mocno zróżnicowana.