Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Gdańsk

13 dni temu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 73048

Warunki pracy

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
•   praca biurowa, czynności kontrolne przeprowadzane poza siedzibą Urzędu
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•   na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
•   praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
•   większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
•   podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka,
•   pokój biurowy mieści się na V piętrze budynku pięciopiętrowego, winda dojeżdża do IV piętra.
•   brak podjazdów, toalety i przejścia dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Zadanie 1: opracowuje wytyczne, sporządza opinie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie zapewnienia ochrony konserwatorskiej
 • Zadanie 2: dokonuje analizy stanu zachowania w terenie środowiska kulturowego do planistycznych wytycznych konserwatorskich, sprawdza w terenie poprawność przyjetego zakresu i zasad ochrony
 • Zadanie 3: wydaje opinie dotyczące formy i sposobu ochrony konserwatorskiej do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnia miejscowe plany zagospodarownia przestrzennego po kątem zabytkowych założeń zieleni
 • Zadanie 4: gromadzi i aktualizuje dokumentację fotograficzną do celów planistycznych
 • Zadanie 5: opracowuje i przygotowuje materiał odwoławczy na skargi, odwołania, zażalenia dotyczące prowadzonych postępowań w zakresie spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, poprzez przyjęcie trybu realizacji zadań, szczegółową analize wniosków, gromadzenie niezbędnych dokumentów oraz opracowywanie projektów pism
 • Zadanie 6: sporządza sprawozdania z realizowanych zadań w celu dostarczenia bieżącej informacji na temat ilości i jakości załatwianych spraw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe architektoniczne, konserwatorskie, gospodarka przestrzenna
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Umiejetność interpretacji przepisów prawnych, umiejetność samodzielnej organizacji pracy, asertywność, umiejetność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Specjalista ds. Ochrony Zabytków zajmuje się prowadzeniem inspekcji zabytków kultury. Nadzoruje również przebieg prac konserwatorskich oraz szacuje wartość zabytkowych nieruchomości. Specjalista ds. Ochrony Zabytków prowadzi rozmowy z inwestorami zainteresowanymi użytkowaniem obiektów zabytkowych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku uczestniczy też w przygotowaniu planów zagospodarowania ...
  Praca Specjalista ds. Ochrony Zabytków