Inspektor weterynaryjny

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdyni

Gdynia

398 dni temu

Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 9058

Warunki pracy

Praca w systemie podstawowym, jednozmianowa, biurowa, wyjazdy służbowe na delegacje, praca w niskich temperaturach (chłodnie )

Nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek jednopiętrowy z niskim parterem bez wind i podjazdów, pomieszczenia sanitarne nie przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie granicznej kontroli weterynaryjnej, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i UE,
 • przestrzeganie i realizacja przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.o inspekcji weterynaryjnej,
 • przestrzeganie i realizacja przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2003r. o weterynaryjnej kontroli granicznej,
 • przestrzeganie i realizacja przepisów Ustawy z dnia 22 lipca 2006r. o paszach,
 • prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji wynikającej z obowiązujących norm prawnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych, zgodnie z KPA.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość zagadnień prawnych związanych z graniczną kontrolą weterynaryjną
 • znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z KPA
 • wysoka kultura osobista, obowiązkowość, odpowiedzialność, bezkonfliktowość, dobra komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi specjalistycznych programów informatycznych (TRACES, RASFF),
 • doświadczenie w administracji publicznej,
 • umiejętność pracy w zespole

Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny

Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
Kontroler Weterynaryjny Praca Kontroler Weterynaryjny

Rekrutują z Praca.pl