Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rypinie

Rypin

11 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rypinie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Rypin
Ogłoszenie o naborze Nr 53238

Warunki pracy

Praca w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe samochodem służbowym, kontakt ze zwierzętami, praca w biurze przy komputerze.
Budynek Inspektoratu nie posiada windy, toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • wykonywanie zadań z zakresu Inspekcji Weterynaryjnej,
 • wykonywanie zadan z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt,
 • wykonywanie zadań z zakresu kontroli wzajemnej zgodności,
 • wykonywanie zadan z zakresu kontroli gospodarstw wytwarzających i stosujących pasze w żywieniu zwierząt,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych kontroli,
 • wykonywanie zadań z zakresu dobrostanu zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne lub rolnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi programów komputerowych
 • znajomość aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • dokument potwierdzający prawo jazdy kat. B
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-25 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu