Praca Bieżuń Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 9

Praca MAZOWIECKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Bieżuniu

Bieżuń (mazowieckie) – zbiór podstawowych informacji

Populacja Bieżunia nie jest duża – w mieście mieszka 1,8 tys. osób. Jako niską można także określić gęstość zaludnienia. Wynosi ona 153 osoby na kilometr kwadratowy. Powierzchnia miejscowości ma 12,07 kilometra kwadratowego, a gmina rozciąga się na obszarze 122 kilometrów kwadratowych.

Bieżuń sąsiaduje z siedzibą powiatu – Żurominem (centra miast dzieli 11 km). Niedaleko leżą także Lubowidz (21 km), Sierpc (21 km), Raciąż (32 km), Drobin (33 km) czy Mława (45 km). Bieżuń jest niewielkim ośrodkiem gospodarczym, w którym nie funkcjonują duże zakłady pracy. Część mieszkańców szuka więc zatrudnienia okolicznych miejscowościach. Jakie możliwości zawodowe mają w Bieżuniu i powiecie żuromińskim? Odpowiedzieć na to pytanie pozwoli analiza stanu REGON oraz badanie Barometr zawodów.

Pracodawcy i oferty pracy – Bieżuń, powiat żuromiński

W gminie i w samym Bieżuniu praca dostępna jest jedynie w przedsiębiorstwach mikro, małych i jednym średnim oraz jednostkach budżetowych. Rynek zatrudnienia nie ma szczególnie zróżnicowanej formy zarówno pod względem branż, jak i wielkości zakładów pracy.

W Bieżuniu działają 202 podmioty gospodarki narodowej (zgodnie ze stanem REGON w końcówce września 2020 r.) 195 z nich (w tym 8 z sektora publicznego) tworzy grupę samozatrudnionych i jednostek liczących do 9 pracowników. 5 pracodawców (dwóch z sektora publicznego) utrzymuje między 10 a 49 miejsc zatrudnienia, 2 – po jednym z sektorów publicznego i prywatnego – między 50 a 249 miejsc.

W Bieżuniu najliczniejszą grupę stanowią przedsiębiorstwa handlowe i zajmujące się naprawą pojazdów – w tej sekcji PKD zarejestrowanych jest 50 podmiotów. Na drugim miejscu pod tym względem znajduje się rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – łącznie 38 podmiotów. Sporo jest także przedsiębiorstw budowlanych, usługowych oraz związanych z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną.

Jak zostało wspomniane, mieszkańcy Bieżunia korzystają z poszerzonego rynku pracy. W nieodległym Żurominie miejsc zatrudnienia jest o wiele więcej. W systemie REGON widnieje 1089 podmiotów zarejestrowanych w tym mieście, w całym powiecie jest ich 2858, w tym jeden zatrudniający między 250 a 999 osób i 13 z kadrą rzędu 50-249 pracowników.

Cały powiat ma charakter głównie rolniczy, znajdują się tu jednak także nieduże zakłady przemysłowe – z branż elektronicznej, odzieżowej, drzewnej czy sektora przetwórstwa spożywczego.

Zapotrzebowanie na pracowników odzwierciedla badanie Barometr zawodów. Zgodnie z przygotowaną przez ekspertów prognozą na 2020 r. w powiecie żuromińskim lista grup zawodów deficytowych obejmuje prawie 40 pozycji. Najwięcej takich profesji wskazano w branżach budowlanej (betoniarz i zbrojarz, dekarz i blacharz, inżynier budownictwa, monter instalacji budowlanych, murarz i tynkarz, operator i mechanik sprzętu do robót ziemnych, robotnik budowlany, robotnik obróbki drewna i stolarz, pracownik robót wykończeniowych w budownictwie) oraz produkcyjnej (elektryk, elektromechanik i elektromonter, magazynier, operator obrabiarek skrawających, operator urządzeń dźwigowo-transportowych).

Na tym jednak lista się nie kończy. Trudności ze znalezieniem ofert pracy nie powinni mieć w powiecie żuromińskim także nauczyciele, pracownicy sektora usług medycznych i opiekuńczych, kandydaci do pracy w gastronomii, branży transportowej i motoryzacyjnej. Pozostałe zawody deficytowe to: geodeta i kartograf, pracownik ds. rachunkowości i księgowości, samodzielny księgowy, spawacz, ślusarz oraz weterynarz.

Z kolei za nadwyżkowe w powiecie żuromińskim zostały uznane następujące grupy zawodów: ekonomista, nauczyciel nauczania początkowego, pedagog, rolnik i hodowca, specjalista administracji publicznej, technik mechanik.

Stan bezrobocia w Bieżuniu i powiecie

Nie należy utożsamiać sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim z sytuacją w samej stolicy. Bezrobocie w Warszawie jest jednym z najniższych w kraju, a tutejsze inwestycje bez wątpienia napędzają gospodarkę całego regionu, jednak w Mazowieckiem są obszary z bardzo wysoką stopą bezrobocia. Do takowych należy powiat żuromiński.

Stopa bezrobocia wg GUS we wrześniu 2020 r.:

  • Polska – 6,1%,
  • woj. mazowieckie – 5,1%,
  • powiat żuromiński – 14,2%.

Bezrobotni, a także poszukujący pracy mieszkańcy Bieżunia (gminy i miasta) po pomoc mogą zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie. Siedziba PUP znajduje się przy ulicy Lidzbarskiej 27A.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi w witrynie internetowej Urzędu – we wrześniu 2020 r. zarejestrowanych w powiecie było 2349 bezrobotnych. Mieszkańcy Bieżunia stanowili 6,1% ogółu. Największy udział procentowy miał Żuromin (22,4%).