Praca Żuromin

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 336

Praca w Żurominie

Żuromin leży w województwie mazowieckim. Stanowi siedzibę miejsko-wiejskiej gminy oraz powiatu żuromińskiego. Tym samym dla mieszkańców sześciu należących do powiatu gmin jest ośrodkiem administracji publicznej, a także centrum handlowo-usługowym, edukacyjnym.

Szansą na rozwój miasta jest przyciągnięcie inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy. Żuromin należy do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki temu przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na prowadzenie biznesu w tej okolicy, mogą korzystać z preferencyjnych warunków, zwolnień i ulg podatkowych. Podstrefa Żuromin obejmuje 4,7 ha terenów inwestycyjnych. Do dyspozycji przedsiębiorców są także tereny Żuromińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. W mieście działają instytucje otoczenia biznesu, m.in. Żuromiński Inkubator Przedsiębiorczości.

Czy w związku z tym Żuromin to prężnie rozwijające się miasto? Oto profil społeczno-gospodarczy tej miejscowości.

Żuromin – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Liczba mieszkańców Żuromina wynosi ok. 8,8 tys. osób. Populacja miasta się zmniejsza. Jeszcze w 2015 r. Żuromin zamieszkiwało 8,9 tys. osób, w 2010 – ponad 9 tys. Powierzchnia miasta to 11 kilometrów kwadratowych.

Żuromin stanowi siedzibę administracji gminy i powiatu. Gmina obejmuje 23 sołectwa i zajmuje obszar 133 kilometrów kwadratowych. Powiat składa się z trzech gmin miejsko-wiejskich: Żuromin, Bieżuń, Lubowidz oraz trzech gmin wiejskich: Kuczbork-Osada, Lutocin, Siemiątkowo, obejmujących łącznie 805 kilometrów kwadratowych powierzchni.

Żuromin to miejscowość z długą historią. Prawa miejskie uzyskał w 1767 r., ale początki osadnictwa na terenie dzisiejszego miasta datuje się na XI-XII w. W gminie znajduje się kilka zabytkowych obiektów architektury sakralnej (m.in. kościół i klasztor Reformatów w Żurominie) oraz rezydencjonalnej (zespół dworski w Kliczewie Małym, zespoły podworskie w Chamsku i Poniatowie). Miasto nie jest ośrodkiem turystycznym, ale mieszkańcy znajdą szereg możliwości spędzania wolnego czasu. W Żurominie działa Żuromińskie Centrum Kultury, dwie biblioteki oraz kino. Dostępne są także obiekty sportowe - hala, boiska, stadion.

Żuromin położony jest w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego, w odległości ok. 150 km od Warszawy oraz Bydgoszczy, ok. 100 km od Torunia i Olsztyna. Na układ komunikacyjny miasta i gminy składają się poza drogami lokalnymi dwie drogi wojewódzkie – nr 541 (z Lubawy do Dobrzynia nad Wisłą) i nr 563 (relacji Rypin – Mława).

Rynek pracy, oferty pracy – Żuromin

W jakich firmach czekają w Żurominie oferty pracy? Lokalny rynek zatrudnienia tworzą przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa. W rejestrze REGON (dane GUS, stan na 30 września 2020 r.) na 1089 zarejestrowanych w mieście podmiotów gospodarki narodowej 1051 to samozatrudnieni i jednostki do 9 pracujących. 27 podmiotów utrzymuje między 10 a 49 miejsc pracy, 10 – od 50 do 249. Największy żuromiński pracodawca – jednostka budżetowa deklaruje stan zatrudnienia w przedziale 250-999 osób.

W przekroju branżowym żuromińskich firm wyróżniają się handel i usługi.  Rozwinięte są także budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz sektor opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Bezrobocie w powiecie żuromińskim jest duże, ponad dwukrotnie wyższe niż średnia wyliczona dla Polski. Największym ośrodkiem gospodarczym powiatu jest Żuromin, w którym działa największy zakład pracy w okolicy i 10 na 13 podmiotów zatrudniających między 50 a 249 osób w powiecie. Cały region ma charakter rolniczo-przemysłowy. Najwięcej miejsc pracy generują branże elektroniczna, odzieżowa, drzewna oraz przetwórstwo spożywcze.

Szansą na rozwój lokalnej gospodarki jest też branża odnawialnych źródeł energii. Obecnie działa w gminie Żuromin farma wiatrowa.

Warszawa to od lat jedno z miast w Polsce z najniższą stopą bezrobocia. Mimo tego rynek pracy w województwie mazowieckim jest silnie zróżnicowany. Powiat żuromiński należy do obszarów, gdzie bezrobocie stanowi poważny problem lokalnej społeczności. Dlatego tak ważne są nowe inwestycje, generujące miejsca pracy dla mieszkańców i napędzające lokalną gospodarkę.

We wrześniu 2020 r., zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia wynosiła:

  • dla Polski – 6,1%,
  • dla województwa mazowieckiego – 5,1%,
  • dla Warszawy – 1,8%,
  • dla powiatu żuromińskiego – 14,2%.

Wg danych mieszczącego się w Żurominie urzędu pracy we wrześniu 2020 r. w rejestrze bezrobotnych zarejestrowanych było 2349 osób, w tym 1598 mieszkańców wsi (68,03%). Znaczna część ogółu – 2052 bezrobotnych – to osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Największą liczbę mieszkańców dotyka długotrwałe bezrobocie. Bez pracy od ponad dwóch lat jest 772 mieszkańców powiatu. 22,4% zarejestrowanych bezrobotnych to mieszkańcy miasta Żuromin.

PUP Żuromin:

Adres: ul. Lidzbarska 27A, 09-300 Żuromin
E-mail: wazu@praca.gov.pl pup@pupzuromin.pl
Telefon: (23) 6573163, 6574106, 6574049