Praca Sierpc

 • Murarz biały

  MULTiSERWIS Sp. z o.o.   mazowieckie  relokacja do: 
  Oferta pojawiła się w wynikach wyszukiwania ponieważ pracodawca zapewnia pomoc w relokacji do miejsca pracy. Jeśli nie chcesz widzieć ofert z relokacją, możesz je wyłączyć w filtrach „więcej -> oferty bez relokacji”.
  Norwegia
  pracownik fizyczny
  16 godz.
 • .NET Developer (DutyPlan)

  KMD Poland Sp. z o.o.   mazowieckie    praca zdalna
  specjalista (mid)
  17 godz.

Praca w Sierpcu

Sierpc to miasto w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego. Jest siedzibą władz wiejskiej gminy oraz administracji samorządu powiatu sierpeckiego.

Sierpc, mazowieckie - ciekawe miejsca

Dzisiejszy Sierpc to centrum administracyjne i gospodarcze dla mieszkańców powiatu. Otoczone przez rolnicze tereny gmin wiejskich miasto jest ośrodkiem handlowo-usługowym, z rozwiniętą branżą budowlaną oraz wieloma zakładami przetwórstwa przemysłowego.

Kto ma duże szanse na pracę w Sierpcu i w jakich branżach dostępne są wakaty? Oto charakterystyka rynku zatrudnienia w mieście.

Sierpc – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Sierpc to prawie 18-tysięczne miasto zajmujące obszar 18,6 kilometra kwadratowego. Jest siedzibą władz powiatu, do którego należą też gminy wiejskie: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz.

Sierpc był jednym z najstarszych grodów Mazowsza Płockiego. Prawa miejskie otrzymał w 1322 r. Przez wieki rozwijał się jako ośrodek rzemiosła i handlu. Ślady dawnych dziejów można dziś dostrzec w zabytkach miasta. Największą atrakcją tej okolicy jest skansen – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Układ komunikacyjny Sierpca umożliwia dogodny dojazd do wielu miejscowości. Miasto to ważny węzeł drogowy o znaczeniu lokalnym i międzyregionalnym. Biegną tędy droga krajowa nr 10 oraz dwie drogi wojewódzkie: nr 541 i 560. W Sierpcu zatrzymują się również pociągi.

Rynek pracy, oferty pracy – Sierpc

W Sierpcu skupiają się największe firmy w powiecie. Łączna liczba podmiotów gospodarki narodowej wynosi tu 1822 (dane GUS, stan REGON na wrzesień 2020 r.). Z czego:

● 1729 podmiotów to samo zatrudnieni i zatrudniający do 9 pracowników,
● 65 podmiotów utrzymuje 10-49 miejsc pracy,
● 23 podmioty generują od 50 do 249 miejsc pracy,
● 5 największych zakładów pracy zatrudnia od 250 do 999 osób.

W mieście najwięcej firm zajmuje się handlem, naprawą pojazdów. Rozwinięte są też sektory budowlany, usługowy, opieki medycznej i pomocy społecznej oraz przetwórstwa przemysłowego. Wiele miejsc pracy generuje przetwórstwo spożywcze – w Sierpcu działają spółdzielnia mleczarska, zakład przetwórstwa mięsa czy browar – przedsiębiorstwa budowlane oraz zakłady odzieżowe.

Urząd Pracy obsługujący mieszkańców powiatu sierpeckiego mieści się przy ulicy Wincentego Witosa 2 w Sierpcu. Wedle informacji udostępnionych przez urząd, na koniec września w rejestrze bezrobotnych było 2722 mieszkańców powiatu, z czego 1881 zamieszkałych na obszarach wiejskich. Duży problem stanowi długotrwałe bezrobocie. We wrześniu liczba bezrobotnych, którzy nie podejmowali zatrudnienia powyżej roku, wynosiła 1734 osób źródło: (tabela miesięczna o sytuacji na rynku pracy w powiecie sierpeckim, sierpc.praca.gov.pl)

Stopa bezrobocia oddaje udział osób bezrobotnych w ogóle ludności aktywnej zawodowo na danym obszarze. To ważny wskaźnik pokazujący dużą niejednorodność rynku pracy w województwie mazowieckim. Najlepsza sytuacja jest w Warszawie (1,8% stopa bezrobocia we wrześniu 2020 r.), a najwyższy wskaźnik bezrobocia występuje w powiecie szydłowieckim (24,1%).

We wrześniu 2020 r. stopa bezrobocia w powiecie sierpeckim wynosiła 14,8%. Dla porównania średnia wojewódzka była równa 5,1%, a średnia wyliczona dla Polski 6,1%.

Analiza ogólnych trendów na lokalnych rynkach pracy pozwala ocenić własne szanse na zdobycie satysfakcjonującej posady w danej okolicy. Ważną wskazówką jest lista zawodów deficytowych i nadwyżkowych, zawarta w badaniu Barometr zawodów – prowadzonym co roku na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Zgodnie z raportem z tego badania w powiecie sierpeckim największe braki kadrowe dotyczą sektora usług medycznych. W deficycie są:

 • lekarze,
 • pielęgniarki i położne,
 • operatorzy aparatury medycznej,
 • dentyści,
 • pracownicy ds. techniki dentystycznej.

Poza wymienionymi, jako deficytowe wskazano także pojedyncze profesje z różnych branż. Brakuje kandydatów na stanowiska:

 • kierownika sprzedaży,
 • pracownika ds. rachunkowości i księgowości,
 • spedytora i logistyka,
 • robotnika budowlanego.

Dla powiatu sierpeckiego wskazano także kilka zawodów nadwyżkowych. W okolicy Sierpca praca może być trudna do zdobycia dla:

 • ekonomistów,
 • nauczycieli nauczania początkowego,
 • nauczycieli przedszkoli,
 • specjalistów technologii żywności i żywienia.

W przypadku wszystkich profesji nadwyżkowych problemy ze znalezieniem pracy wynikają z corocznego napływu absolwentów przy jednoczesnym braku nowych etatów.

PUP Sierpc:

Adres: ul. Wincentego Witosa 2, 09-200 Sierpc
E-mail: sekretariat@pup-sierpc.pl
Telefon: 24 2754212, 24 2754112, 24 2754656