Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dębicy

Dębica

26 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dębicy
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Dębica
Ogłoszenie o naborze Nr 54582

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie na obszarze powiatu. wyjazdy służbowe.
Narzędzia i materiały pracy - komputer i inne narzędzia biurowe ( skaner, kserokopiarka).
Bariery architektoniczne - brak podjazdów.

Zakres zadań

 • wykonywanie czynności z zakresu zadań inspekcji weterynaryjnej, określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1557)
 • realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1967)
 • prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań
 • sporządzanie sprawozdawczości i informacji z wykonywanych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
 • umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość pakietu MS Office (m.in. Excel)
 • praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu (prawo jazdy kat. B)
 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dot. inspekcji weterynaryjnej
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • rzetelność, komunikatywność, kultura osobista
Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny 
Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
Praca Kontroler Weterynaryjny