Praca Sędziszów Małopolski Najnowsze oferty pracy: 11

Praca PODKARPACKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Sędziszowie Małopolskim

Sędziszów Małopolski – podstawowe informacje 

Sędziszów Małopolski zajmuje obszar o wielkości 36,99 kilometra kwadratowego. Populacja miasta wynosi około 12,4 tys. osób. Gęstość zaludnienia jest tu niska. W granicach miasta, prócz zabudowanego centrum, znajdują się też tereny uprawne. 

W znacznym stopniu rolniczy charakter ma cała gmina. Ponadto w jej północnej części znajdują się lasy należące do Rezerwatu Przyrody Zabłocie. Gmina miejsko-wiejska rozciąga się na powierzchni 154,29 kilometra kwadratowego. Zamieszkuje ją 23,5 tys. osób. 

Do Sędziszowa Małopolskiego są przypisane numer kierunkowy (+48) 17 i kod pocztowy 39-120. Tutejsze samochody można rozpoznać po oznaczeniu RRS na tablicach rejestracyjnych.  

W miasteczku znajdują się takie instytucje użyteczności publicznej jak:

 • Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim
  Adres: Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski
  Telefon: 17 745 36 12
 • Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach. Filia w Sędziszowie Małopolskim
  Adres: Rynek 10, 39-120 Sędziszów Małopolski
  Telefon: 17 740 71 19
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Adres: ul. 3 Maja 25, 39-120 Sędziszów Małopolski
  Telefon: 17 221 65 88

Sędziszów Małopolski – firmy, potencjał gospodarczy

Tutejsi przedsiębiorcy mogą korzystać z ulg podatkowych i terenów inwestycyjnych zapewnianych przez Podstrefę Sędziszów Małopolski Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Dostęp do rozległych rynków zbytu gwarantuje sieć dróg lokalnych i ponadlokalnych – przede wszystkim autostrada A4, droga krajowa nr 94, droga wojewódzka nr 987.

Miasto stanowi ważny w regionie ośrodek przemysłowy – rozwijają się tu na przykład branże motoryzacyjna, lotnicza, maszynowa, meblowa. 

W Sędziszowie Małopolskim łącznie działa 1008 podmiotów gospodarki narodowej (źródło: REGON, listopad 2020 r.), w tym:

 • 3 duże firmy (250-999 miejsc pracy), 
 • 7 średnich jednostek (50-249 miejsc pracy), 
 • 30 małych podmiotów(10-49 miejsc pracy), 
 • 968 mikrojednostek (0-9 miejsc pracy).

W mieście najwięcej jest:

 • punktów handlowych lub oferujących naprawę pojazdów – stanowią 22% wszystkich podmiotów gospodarki, 
 • firm budowlanych – 14,9%, 
 • podmiotów prowadzących działalność profesjonalną, naukową i techniczną – 11%,
 • zakładów przemysłowych – 9,4%, 
 • jednostek zajmujących się transportem lub magazynowaniem – 9,4%. 

Praca – Sędziszów Małopolski i okolice

Czy trudno o pracę w Sędziszowie Małopolskim? W powiecie ropczycko-sędziszowskim stopa bezrobocia jest dość wysoka – w listopadzie 2020 r. wg GUS wynosiła 12,2% (dla porównania – średnia dla Polski w tym samym okresie to 6,1%). W tym czasie w PUP zarejestrowanych było łącznie 3,6 tys. osób bezrobotnych. 

Mimo to w mieście znaleźć można oferty pracy kierowane do różnego rodzaju specjalistów. Zapotrzebowanie firm oddaje na przykład badanie Barometr zawodów, wykonywane każdego roku na polecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W 2021 r. w powiecie ropczycko-sędziszowskim największy deficyt kadry dotyczy fizjoterapeutów i masażystów, kierowców ciężarówek oraz nauczycieli szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych. Warto dodać, że lista zawodów deficytowych w powiecie obejmuje aż 64 pozycje. 

Długa jest też jednakże lista profesji nadwyżkowych (łącznie 35 grup zawodów), przy czym największe trudności ze znalezieniem zatrudnienia w powiecie mogą mieć specjaliści ds. administracji publicznej.