Praca Kołaczyce

Najnowsze oferty pracy: 380

Praca w Kołaczycach

Kołaczyce to miejscowość znajdująca się w  południowej części Polski, w województwie podkarpackim, powiecie jasielskim. Stanowi ośrodek gospodarczy, kulturalny o znaczeniu lokalnym, a także centrum administracyjne – jako siedziba władz miejsko-wiejskiej gminy Kołaczyce.

Kołaczyce na Podkarpaciu

Jak wygląda sytuacja gospodarcza w tej okolicy? Kto może liczyć na znalezienie w Kołaczycach pracy? Czytaj dalej i zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat miasta. 

Kołaczyce – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Miasto znajduje się przy zachodniej granicy województwa podkarpackiego, w historycznej krainie Małopolski. Zajmuje powierzchnię 7,15 kilometra kwadratowego. Liczba mieszkańców Kołaczyc to z kolei około 1,4 tys. osób. Gęstość zaludnienia jest tu niska, w Kołaczycach dominują domy wolnostojące. 

Do Kołaczyc są przypisane:

 • numer kierunkowy (+48) 13, 
 • kod pocztowy 38-213,
 • oznaczenie tablic rejestracyjnych pojazdów RJS.

Urząd Miejski w Kołaczycach – siedziba władz samorządowych – mieści się przy rynku (adres: Rynek 1, 38-213 Kołaczyce, telefon: 13 446 02 21). 

Z kolei urząd pracy obsługujący mieszkańców Kołaczyc jest zlokalizowany w powiatowym Jaśle (adres: Rynek 18, 38-200 Jasło, telefon: 13 446 50 83).

W Kołaczycach działają instytucje kultury i placówki edukacyjne, opiekuńcze, znajdują się tu obiekty sportowe. Są to między innymi:

 • Gminny Ośrodek Kultury (adres: ul. Szewska 11, 38-213 Kołaczyce, telefon: 17 446 02 94),
 • Biblioteka Publiczna Gminna (adres: ul. Szewska 11, 38-213 Kołaczyce, telefon: 13 441 05 28),
 • Izba Muzealna (adres: Rynek 6, 38-213 Kołaczyce, telefon: 13 446 02 58),
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (adres: ul. Burmistrza Wiejowskiego 1, 38-213 Kołaczyce, telefon: 13 446 05 30),
 • Dom Dziecka (adres: Aleja Jana Pawła II 5, 38-213 Kołaczyce, telefon: 13 445 50 08).

Miasteczko jest zlokalizowane na prawym brzegu Wisłoki, w malowniczej okolicy na skraju rezerwatu przyrody Golesz i wśród pól uprawnych. Kołaczyce to zielone, przyjazne miejsce do życia. Mogą też poszczycić się długą historią – prawa miejskie po raz pierwszy otrzymały w połowie XIV wieku, a powtórnie w 2010 roku. Świadectwem wielowiekowych dziejów są tutejsze zabytki, np. neogotycki kościół św. Anny (rzymskokatolicka parafia Kołaczyce), XVIII-wieczna zabudowa wokół rynku oraz fontanna Bartek i inne. 

Miejscowość jest dobrze skomunikowana z regionem. Główną arterią transportową miasta jest droga krajowa nr 73, łącząca Kołaczyce z Jasłem (dystans 10 kilometrów), Brzostkiem (9 kilometrów), Pilznem (23 kilometry). W pobliżu Kołaczyc znajdują się także Tarnów (miasta dzieli 50 kilometrów), Dębica (35 kilometrów), Krosno (33 kilometry) czy Gorlice (32 kilometry). Żeby dostać się z miasteczka do stolicy województwa – Rzeszowa, trzeba pokonać około 66-kilometrową trasę. 

Jak wspomniano na wstępie, w granicach miasta znajdują się rozległe tereny rolnicze, a także lasy. Część mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa, prowadzi gospodarstwa agroturystyczne. W Kołaczycach rozwija się budownictwo, handel, drobny przemysł (np. drzewny, meblowy). 

Zgodnie z prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny rejestrem REGON (listopad 2020 r.). W miasteczku funkcjonuje łącznie 118 podmiotów gospodarki narodowej:

 • małe, zatrudniające od 10 do 49 pracowników – 11, z czego 9 budżetowych i 2 prywatne, 
 • mikro, o kadrze rzędu 0-9 pracowników – 107, w tym 2 publiczne i 105 prywatnych. 

Najwięcej podmiotów z Kołaczyc wybrało sekcje PKD:

 • budownictwo – 28, 
 • handel, naprawa pojazdów – 24, 
 • przetwórstwo przemysłowe – 14, 
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 9. 

Rynek pracy, oferty pracy – Kołaczyce

W Kołaczycach rynek pracy jest niewielki, dlatego część mieszkańców decyduje się na poszukiwanie zatrudnienia w pobliskich miejscowościach. Poziom bezrobocia w powiecie jasielskim jest dość wysoki – w listopadzie 2020 r. stopa bezrobocia wyniosła tu 10,6%. Wskaźnik był zatem na wyższym poziomie niż średnia wojewódzka (8,9%) oraz krajowa (6,1%). 

Nie znaczy to, że w okolicy Kołaczyc nie ma żadnych ofert zatrudnienia. Poszukiwanie etatu warto zacząć od sprawdzenia prognozy Barometr zawodów, która pozwala zorientować się, jak wygląda zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. W 2021 r. w powiecie jasielskim najbardziej poszukiwanymi pracownikami są:

 • z branży budowlanej – inżynierowie budownictwa, monterzy okien i szklarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, 
 • z produkcji przemysłowej – inżynierowie chemicy i chemicy, pracownicy przetwórstwa metali, spawacze, kierownicy ds. produkcji,
 • z branży transportowej – kierowcy autobusów, zaopatrzeniowcy i dostawcy, 
 • z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej – lekarze, logopedzi i audiofonolodzy, 
 • z oświaty – nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych, 
 • z gastronomii – pomoce kuchenne, 
 • z zakwaterowania – recepcjoniści i rejestratorzy,
 • z branży handlowej – pracownicy sprzedaży internetowej, 
 • z branży finansowej – samodzielni księgowi.

Warto niemniej zwrócić szczególną uwagę na listy zawodów nadwyżkowych (59 pozycji) i o dużej nadwyżce (7 pozycji). 

Szukaj pracy w mieście