Praca Brzostek

Najnowsze oferty pracy: 382

Praca w Brzostku

Brzostek jest miasteczkiem znajdującym się w południowej części kraju, w woj. podkarpackim, niedaleko granicy z woj. małopolskiem. Miejscowość jest zlokalizowana na malowniczych terenach, w otoczeniu pól uprawnych i lasów, na ziemi sandomierskiej (część Małopolski). Większość obszaru miasta leży na prawym brzegu Wisłoki. 

Brzostek może poszczycić się wielowiekową historią. Po raz pierwszy prawa miejskie otrzymał w 1367 roku, a po ich utracie w dwudziestoleciu międzywojennym – ponownie w 2009 roku. Do dziś można znaleźć tu kilka ciekawych zabytków – warto zwiedzić w szczególności XIX-wieczny kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, należący do rzymskokatolickiej parafii w Brzostku. 

Brzostek to ośrodek administracyjny, gospodarczy i kulturalny o znaczeniu lokalnym. Czy warto zwrócić uwagę na tę miejscowość, szukający pracy na Podkarpaciu? Czytaj dalej i zapoznaj się z krótką charakterystyką miasta, uwzględniającą warunki społeczno-gospodarcze. 

Brzostek – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Brzostek (podkarpackie) znajduje się w powiecie dębickim. Stanowi gminę wiejsko-miejską. Władze samorządowe mają siedzibę w Urzędzie Miasta i Gminy, znajdującym się przy zabytkowym rynku (adres: Rynek 1, 39-230 Brzostek, tel.: 14 683 01 11). 

Miejscowość zajmuje powierzchnię 8,76 kilometra kwadratowego. Jej populacja to niecałe 2,7 tys. mieszkańców. Do Brzostka są przypisane:

 • numer kierunkowy – (+48) 14, 
 • kod pocztowy – 39-230, 
 • oznaczenie rejestracji pojazdów – RDE. 

Gmina Brzostek rozciąga się na powierzchni 122,62 kilometra kwadratowego. Mieszka w niej 13,1 tys. osób. Gmina ma charakter w znacznej mierze wiejski – użytki rolne stanowią około ⅔ jej powierzchni. Sporo jest tu także lasów, w tym należących do otuliny Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Warto wybrać się rezerwatu przyrody Kamera w gminie Brzostek.

Miejscowość znajduje się zatem w atrakcyjnej turystycznie okolicy. Brzostek jest dobrze skomunikowany z regionem. Przecina jgo droga krajowa nr 73, zapewniająca bezpośrednie połączenie z Pilznem (oddalonym o 14 kilometrów), Kołaczycami (dystans 9 kilometrów) i Jasłem (19 kilometrów), a pośrednie – przez Pilzno – również z powiatową Dębicą (trasa ma łącznie 26 kilometrów). 

Droga ta stanowi główną arterię komunikacyjną w mieście. Drogami lokalnymi – powiatowymi i gminnymi – można natomiast dostać się z Brzostka na przykład do Tuchowa (32 kilometry) czy Ropczyc (również 32 kilometry). 

W Brzostku znajdują się instytucje użytku publicznego – społeczne, kulturalne, takie jak:

 • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Adres: Mysłowskiego 7, 39-230 Brzostek
  Telefon: 14 683 03 77
 • Biblioteka Publiczna Gminna
  Adres: Rynek 25, 39-230 Brzostek
  Telefon: 14 683 03 16
 • Centrum Kultury i Czytelnictwa
  Adres: 20-go Czerwca 4, 39-230 Brzostek
  Telefon: 14 683 03 15

Rynek pracy, oferty pracy – Brzostek

Brzostek to niewielki ośrodek gospodarczy. Zgodnie z rejestrem REGON (stan na 31.10.2020 r.)  w mieście funkcjonuje 269 podmiotów gospodarki narodowej, w większości mikro i małych. Jedyna średniej wielkości jednostka, tj. zatrudniająca od 50 do 249 osób, to placówka budżetowa. 

W Brzostku najwięcej jest firm zajmujących się handlem lub naprawą pojazdów (60), budownictwem (49) oraz transportem i gospodarką magazynową (29). 

Jak widać, rynek pracy w Brzostku jest ograniczony, dlatego część mieszkańców szuka zatrudnienia w okolicznych miejscowościach. Możliwości znalezienia pracy w całym powiecie dębickim są przy tym spore, o czym świadczy tutejszy niski poziom bezrobocia – stopa bezrobocia obliczona dla powiatu dębickiego należy do najniższych w województwie.

Stopa bezrobocia wg GUS (31.10.2020 r.):

 • powiat dębicki – 5,6%, 
 • woj. podkarpackie – 8,9%, 
 • Polska – 6,1%. 

Gdzie szukać pracy w Brzostku i okolicy? By zorientować się, jakie jest zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy, warto sprawdzić wyniki corocznego badania Barometr zawodów. Przykładowo w 2020 r. w powiecie dębickim najbardziej poszukiwani są:

 • pracownicy budowlani – betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, inżynierowie budownictwa, kierownicy budowy, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy ds. budownictwa drogowego, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, robotnicy budowlani, technicy budownictwa;
 • pracownicy motoryzacji, produkcji przemysłowej – diagności samochodowi, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, inżynierowie chemicy i chemicy, inżynierowie elektrycy i energetycy, kierownicy ds. produkcji, lakiernicy, masarze i przetwórcy ryb, mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy maszyn i urządzeń, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorzy obrabiarek skrawających, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, robotnicy obróbki drewna i stolarze, spawacze, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, ślusarze;
 • pracownicy transportu – kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych, magazynierzy, spedytorzy i logistycy, zaopatrzeniowcy i dostawcy;
 • pracownicy gastronomii – kucharze, piekarze;
 • pracownicy oświaty – nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych;
 • pracownicy opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – farmaceuci, fizjoterapeuci i masażyści, lekarze, logopedzi i audiofonolodzy, pielęgniarki i położne, psycholodzy i psychoterapeuci;
 • pracownicy branży finansowej i administracji – pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych, samodzielni księgowi;
 • pracownicy handlu – pracownicy sprzedaży internetowej, przedstawiciele handlowi;
 • inni – geodeci i kartografowie, pracownicy ochrony fizycznej.

Szukaj pracy w mieście