Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałczu

Wałcz

38 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałczu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Wałcz
Ogłoszenie o naborze Nr 72917

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz w terenie - obszar Powiatu Wałeckiego, wyjazdy służbowe na szkolenia i konferencje. Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych, urządzeniach pomiarowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Obsługa klienta. Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku, wyposażone w sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe. W budynku podjazd i winda, pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia higieniczno sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na stanowisku pracy użytkowany jest sprzęt biurowy tj. komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon. Dodatkowo pokój wyposażony w meble biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • rozpoznaje i zwalcza choroby zakaźne zwierząt
 • wykonuje zadania w zakresie kontroli podmiotów nadzorowanych
 • realizuje programy zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym choroby Aujeszky'ego
 • przyjmuje i wysyła pobrane od zwierząt próbek do badań
 • opracowuje harmonogramy, plany, sporządza sprawozdania dot. badań monitoringowych i szczepień zwierząt, chorób zakaźnych i dobrostanu zwierząt
 • sporządza kalkulacje ponoszonych kosztów zwalczania chorób i szczepień zwierząt
 • planuje i prowadzi nadzór nad wykorzystaniem sprzętu przy monitorowaniu, pobieraniu próbek i szczepieniu zwierząt
 • wykonuje inne prace zlecone przez PLW
 • kontroluje dobrostan zwierząt
 • prowadzi wymianę informacji w systemach informatycznych (TRACES, VetLink)
 • prowadzi kontrole spełniania wymagań weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się wykorzystaniem nasienia, punktami kopulacyjnymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • znajomość KPA i zasad funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej
 • znajomość aktualnych krajowych i unijnych przepisów weterynaryjnych z zakresu ochrony zdrowia oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, a także ochrony zwierząt
 • prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania biurowego MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Inspektor weterynaryjny 
  Nadrzędnym zadaniem inspektora weterynaryjnego jest ochrona zdrowia publicznego. Jego najważniejsze zadania to ochrona zdrowia zwierząt, a także kontrola bezpieczeństwa różnorodnych produktów pochodzenia zwierzęcego. Jest to stanowisko bardzo odpowiedzialne. Wymaga od kandydatów dużej wiedzy, dokładności, odporności na stres i dyspozycyjności. W trudnych przypadkach działania inspektorów może wspierać ...
  Praca Inspektor weterynaryjny