Praca Ujście Najnowsze oferty pracy: 3

Praca WIELKOPOLSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Ujściu

Miasto Ujście – podstawowe dane

 • Ujście – miasto:
  liczba mieszkańców – 3,7 tys.
  powierzchnia – 6 kilometrów kwadratowych
 • Ujście – gmina miejsko-wiejska:
  liczba mieszkańców – ok. 8 tys.
  powierzchnia – 126 kilometrów kwadratowych, 8 sołectw

Ujścia na mapie Polski należy szukać w jej północno-zachodniej części. Miejscowość leży u ujścia Gwdy do Noteci, na północy województwa wielkopolskiego, w Dolinie Środkowej Noteci i na skraju Pojezierza Chodzieskiego.

Niedaleko Ujścia leżą pozostałe miasta powiatu pilskiego – jego stolica – Piła (12,5 km), Wysoka (35 km), Wyrzysk (47 km), Łobżenica (55 km) oraz Chodzież (16 km), Trzcianka (24 km), Czarnków (24 km), Margonin (29 km), Szamocin (31 km), Wałcz (37 km). Odległość między Ujściem a stolicą Wielkopolski – Poznaniem – wynosi 92 km, niewiele więcej – 98 km dzieli miasto z Bydgoszczą. 

Ujście to małe, ale dobrze skomunikowane miasto. Biegną tędy droga krajowa nr 11, droga wojewódzka nr 182, drogi powiatowe i gminne.

Możliwości zawodowe w mieście i gminie Ujście: praca, branże, pracodawcy

Stopa bezrobocia w powiecie pilskim utrzymuje się między wartością wyliczoną przez GUS dla kraju i dla województwa wielkopolskiego. Według danych na koniec 2020 r. wskaźnik wynosił:

 • dla województwa wielkopolskiego – 3,7%,
 • dla powiatu pilskiego – 5,5%,
 • dla Polski – 6,2%.

W grudniu 2020 r. w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Pile figurowało 2931 osób bezrobotnych. Największą część tej grupy stanowili mieszkańcy Piły (1583 osoby). Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy Ujście wyniosła 178 osób (źródło: Zestawienie podstawowych danych dla powiatu opolskiego, stan na koniec grudnia 2020 r., PUP Piła).

Jakie branże zdominowały profil gospodarczy miejscowości? Ujście jest siedzibą 331 podmiotów gospodarki narodowej (źródło: REGON, stan na koniec 2020 r.), z czego najwięcej zajmuje się:

 • handlem hurtowym i detalicznym, naprawą pojazdów samochodowych – 64 podmioty,
 • budownictwem – 50 podmiotów,
 • przetwórstwem przemysłowym – 36 podmiotów,
 • usługami (sekcja PKD: pozostała działalność usługowa) – 27 podmiotów,
 • działalnością profesjonalną, naukową i techniczną – 26 podmiotów,
 • opieką zdrowotna i pomocą społeczną – 22 podmioty.

Jak zostało zaznaczone na wstępie, w Ujściu nie ma dużych firm. W mieście działa   312 mikropodmiotów (0-9 pracujących), 15 podmiotów małych (10-49 pracujących) oraz 4 podmioty średniej wielkości (50-249 pracujących). Na terenach wiejskich należących do gminy Ujście zarejestrowanych jest kolejne 347 jednostek (2 średnie, 8 małych i 337 mikropodmiotów).

Największymi zakładami pracy w mieście i gminie są huta szkła – produkująca opakowania szklane, założona w 1809 r., wytwórnia podkładów strunobetonowych, producent tworzyw sztucznych, hodowla i ubojnia drobiu, a także samochodowa stacja dealerska.

Popyt i podaż pracy w powiecie pilskim

Zgodnie z badaniem Barometr zawodów powiat pilski odznacza się sporym zapotrzebowaniem na pracowników. Ujęta w prognozie na 2021 r. lista grup zawodów deficytowych jest długa i obejmuje 66 pozycji. Brakuje chętnych posiadających aktualne uprawnienia i wymagane umiejętności do pracy w budowlance, zakładach przetwórstwa przemysłowego, transporcie i logistyce, branżach medycznej i opiekuńczej, edukacyjnej, gastronomii, finansach, IT i innych. Wg Barometru trudności na rynku pracy mogą z kolei spotkać jedynie dwie grupy zawodowe – ekonomistów oraz filozofów, historyków, politologów i kulturoznawców.