Praca Trzcianka

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 261

Praca w Trzciance

Trzcianka leży w zachodniej części Polski, w województwie wielkopolskim. Jest jednym z czterech miast w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i stanowi siedzibę władz miejsko-wiejskiej gminy Trzcianka. 

Rejon ma wiele walorów turystycznych, a jednocześnie rozwija się gospodarczo jako centrum usług, handlu i przemysłu. Dominującą funkcją gminy jest rolnictwo. Niskie bezrobocie i dobre warunki na rynku pracy w województwie wielkopolskim przyciągają nowych mieszkańców, a dogodne położenie, dostępność terenów inwestycyjnych – to atuty dla przedsiębiorców.

W gminie Trzcianka pracę znaleźć można w mikrofirmach i w dużych zakładach. Jakie branże są najlepiej rozwinięte? Kto znajdzie tu pracę od zaraz? Oto krótka, społeczno-ekonomiczna charakterystyka miejscowości.

Trzcianka – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

W Trzciance mieszka 16,6 tys. osób. Miasto rozciąga się na obszarze 18 kilometrów kwadratowych. W granicach gminy Trzcianka leżą 374 kilometry kwadratowe terenu. Gminę tworzy miasto i 20 sołectw, a liczba mieszkańców wynosi 23,8 tys. osób.

Trzcianka zlokalizowana jest w północno-zachodniej części woj. wielkopolskiego, na pograniczu Pojezierza Wałeckiego i Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej. Około połowy powierzchni gminy zajmują lasy. To, co jest uważane za największy potencjał turystyczny Trzcianki, atrakcje przyciągające przyjezdnych i pozwalające odpocząć mieszkańcom – to walory krajobrazowe. Dolina Noteci, Puszcza nad Drawą, rzeka Trzcianka i liczne jeziora zapewniają wiele możliwości spędzania wolnego czasu. W mieście znaleźć też można kilka zabytków – neobarokowy kościół, siedziby muzeum w Trzciance i urzędu miejskiego czy zabytkowy park z ponad 500-letnim dębem Wojtkiem. 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki został utworzony w 1999 roku z połączenia powiatów czarnkowskiego i trzcianeckiego. Siedzibą jego władz jest Czarnków. Do powiatu należy 8 gmin: gmina miejska Czarnków, gminy miejsko-wiejskie Trzcianka, Krzyż Wielkopolski, Wieleń oraz gminy wiejskie Czarnków, Drawsko, Lubasz, Połajewo.

Rynek pracy, oferty pracy – Trzcianka

Rynek pracy w Wielkopolsce to jeden z największych i najbardziej chłonnych w kraju. Średnia stopa bezrobocia nie jest wysoka, a duże zapotrzebowanie na pracowników daje szansę prowadzenia kariery w wielu obszarach zawodowych. Poszczególne powiaty różnią się między sobą pod względem tych dwóch czynników. 

Zgodnie z badaniem Barometr zawodów w 2021 r. w obrębie województwa występuje 46 zawodów deficytowych – (popyt na pracowników przewyższa podaż pracy), brak natomiast zawodów nadwyżkowych (popyt na pracowników mniejszy niż podaż pracy). Jak wygląda ta proporcja w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim? Wyniki prognozy pokazują, że tutejsi pracownicy są w dobrej sytuacji zawodowej. Kandydatów do pracy brakuje w wielu branżach, na liście znalazło się 51 zawodów deficytowych. Największe trudności rekrutacyjne mają pracodawcy poszukujący kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych oraz spawaczy. Deficyty widać jednak także w budowlance, produkcji przemysłowej, usługach medycznych i opiekuńczych, branży elektromechanicznej, finansach i innych obszarach.

Stopa bezrobocia w powiecie ma wartość niższą niż średnia krajowa. Na koniec 2020 r. wskaźnik obliczony przez GUS dla Wielkopolski w zestawieniu jej z pozostałymi województwami wypadał najlepiej – to region z najniższą średnią stopą bezrobocia.

Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wg GUS (koniec 2020 r.):

  • Polska – 6,2%,
  • powiat czarnkowsko-trzcianecki – 4,7%,
  • województwo wielkopolskie – 3,7%.

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców gmin należących do powiatu to zadanie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie. Podlegają mu jednostki pomocnicze – filie PUP w Trzciance i Wieleniu oraz punkty pośrednictwa pracy w Drawsku i Krzyżu Wielkopolskim. Filia w Trzciance mieści się przy ul. 27 Stycznia 42.

Zgodnie ze sprawozdaniami urzędu w całym powiecie na koniec 2020 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 1525 osób (na łącznie 87 081 mieszkańca). Największą grupą byli mieszkańcy Trzcianki (gminy miejsko-wiejskiej) – 453 osoby. Spośród nich 352 mieszkańców znajdowało się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a największym problemem było długotrwałe bezrobocie (179 osób pozostawało bez pracy ponad rok). Trudności ze znalezieniem pracy miała też duża grupa osób po 50. roku życia – w rejestrze było ich 149.

W Trzciance i na terenach wiejskich należących do gminy swoją siedzibę (wg GUS, stan REGON na 31.12.2020 r.) ma 2420 podmiotów gospodarki narodowej:

  • 1 przedsiębiorstwo prywatne zatrudniające co najmniej 1000 osób,
  • 2 firmy i 1 jednostka budżetowa generujące od 250 do 999 miejsc pracy,
  • 15 podmiotów (w tym 9 z sektora publicznego) utrzymujących od 50 do 249 miejsc zatrudnienia,
  • 80 małych podmiotów (21 reprezentuje sektor publiczny) z kadrą rzędu 10-49 osób,
  • 2321 podmiotów mikro (z czego 81 to jednostki budżetowe), czyli samozatrudnionych i jednostek do 9 pracujących.

W jakich branżach działają największe firmy w gminie Trzcianka? Oferty pracy można znaleźć w przemyśle. W mieście prowadzona jest m.in. produkcja profili aluminiowych, maszyn rolniczych, urządzeń grzewczych, asortymentu wyrobów przeznaczonych dla budownictwa okrętowego i lądowego, klejów. Działają tu firmy w branży tworzyw sztucznych, liczne przedsiębiorstwa handlowo-usługowe. W profilu lokalnej gospodarki dużą rolę odgrywa też przetwórstwo przemysłowe, zwłaszcza piekarnictwo i przetwórstwo mięsne.