Praca Jastrowie Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 22

Praca w Jastrowiu

Jastrowie, woj. wielkopolskie – podstawowy zbiór danych

W Jastrowiu mieszka 8,6 tys. osób, a powierzchnia miasta wynosi 72,3 kilometra kwadratowego. Jastrowie to jedyny ośrodek miejski w miejsko-wiejskiej gminie, do której zalicza się także 7 sołectw i 7 osad. Gmina zajmuje teren 353,4 kilometra kwadratowego, 20% stanowią użytki rolne, a ok. 71% użytki leśne.

Gmina i miasto Jastrowie – dostępność komunikacyjna

Gmina Jastrowie jest dobrze skomunikowana, zarówno jeśli chodzi o połączenia w regionie, jak i międzyregionalne. Krzyżują się tu drogi krajowe: DK nr 11, łącząca Bytom i Kołobrzeg z DK nr 22, wiodąca od polsko-niemieckiej granicy do granicy polsko-rosyjskiej. Układ komunikacyjny uzupełnia droga wojewódzka nr 189 relacji Jastrowie – Więcbork.

Jastrowie mieści się w północno-zachodniej części Polski. Pomiędzy Poznaniem (miasta dzieli 137 km), Koszalinem (107 km), Bydgoszczą (98 km) i Szczecinem (173 km). Niedaleko Jastrowia leżą: Złotów (17 km), Piła (33 km), Okonek (15 km), Krajenka (20 km), Wałcz (30 km) i Czarne (38 km).

Złotów i Piła to stolice powiatu, spore ośrodki gospodarcze, w których działają duże zakłady pracy, generujące 250 lub więcej miejsc zatrudnienia. Taki poszerzony rynek jest szansą dla mieszkańców Jastrowia do realizowania ścieżki kariery w wybranych branżach. 

Widoki na pracę: Jastrowie i okolice

Jak już zostało powiedziane – w Jastrowiu ani w gminie nie ma dużych firm, a rynek pracy kształtują w większości mikroprzedsiębiorcy, zatrudniający do 9 pracowników.

Zgodnie ze stanem na koniec 2020 r. w systemie REGON zarejestrowanych jest 779 podmiotów:

  • 741 mikro (0-9 pracowników),
  • 31 małych (10-49 pracowników),
  • 7 średnich (50-249 pracowników).

83 jednostki należą do sektora publicznego (w tym 5 średnich, 6 małych i 72 mikro). W sektorze prywatnym dominują osoby fizyczne – ich działalności to 78,1% ogółu podmiotów.

Na obszarach wiejskich gminy działa kolejne 161 podmiotów – małych i mikro, nie ma tu jednostek średniej wielkości.

Część mieszkańców Jastrowia decyduje się na zatrudnienie w okolicy. W granicach całego powiatu złotowskiego w REGON figurują 5822 podmioty, natomiast w powiecie pilskim – 13 728. Są wśród nich duże zakłady pracy (najwięcej w Pile – 9 i w Złotowie – 4).

W jakich branżach znaleźć można w Jastrowie ogłoszenia o pracę? Najwięcej firm jest zarejestrowanych w następujących sekcjach PKD:

  • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 158 podmiotów,
  • budownictwo – 157 podmiotów,
  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 115 podmiotów,
  • pozostała działalność usługowa – 61 podmiotów,
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 48 podmiotów,
  • przetwórstwo przemysłowe – 43 podmioty.

W mieście działają drobne zakłady przemysłowe – głównie budowlane, meblarskie, metalowe, a także centrum logistyczne, chłodnia czy fabryka rowerów.

Problem bezrobocia: miasto i gmina Jastrowie, powiat, województwo 

Sytuacja na rynku pracy w powiecie złotowskim na tle rynku pracy w Wielkopolsce pod względem stopy bezrobocia wypada niekorzystnie. Średni poziom bezrobocia rejestrowanego w województwie na koniec 2020 r. wynosił (zgodnie z danymi GUS) 3,7%, a wartość dla powiatu złotowskiego – 6,0%. Należy jednak zauważyć, że województwo utrzymuje się w czołówce obszarów z najniższym wskaźnikiem bezrobocia, a stopa wyliczona dla powiatu jest niższa niż średnia krajowa, która w grudniu wynosiła 6,2%.