Praca Krajenka

Praca w Krajence

Krajenka (woj. wielkopolskie) to jedno z czterech miast w powiecie złotowskim. Leży na skraju północnej części województwa wielkopolskiego, na Pojezierzu Krajeńskim. Przez miasteczko przepływa rzeka Głomia (lewy dopływ Gwdy).

Krajenka w województwie wielkopolskim

Położona w otoczeniu lasów i pól uprawnych, w centrum miejsko-wiejskiej gminy Krajenka jest siedzibą samorządu gminnego i ośrodkiem usługowym dla rolniczego regionu. Rozwija się tu także drobny przemysł, nie ma jednak dużych zakładów produkcyjnych.

Bezrobocie w powiecie złotowskim przybiera większe rozmiary niż w większości powiatów województwa, należy jednak pamiętać, że rynek pracy w Wielkopolsce odnotowuje najniższe wskaźniki bezrobocia ze wszystkich polskich województw i stwarza szerokie możliwości zawodowego rozwoju. 

Lokalny rynek zatrudnienia uzależniony jest od kondycji i liczby mikroprzedsiębiorstw i małych firm. W jakich branżach można znaleźć w Krajence oferty pracy? 

Krajenka – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Krajenka (wielkopolskie) zajmuje powierzchnię 3,8 kilometra kwadratowego i liczy 3,6 tys. mieszkańców.

Miasto jest siedzibą władz gminy miejsko-wiejskiej, złożonej z 16 sołectw i zajmującej obszar 192 kilometrów kwadratowych. W gminie mieszka ok. 7,5 tys. osób. Największe sołectwo, tak pod względem powierzchni, jak i liczby mieszkańców, to Skórka.

Miejscowość – jako centralny ośrodek gminy – pełni szereg funkcji. Znajdują się tu jednostki organizacyjne gminy, m.in. Urząd Gminy i Miasta Krajenka, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krajence czy Centrum Usług Wspólnych Gminy i Miasta Krajenka, Krajeński Ośrodek Kultury, placówki edukacyjne, w tym Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, punkty opieki zdrowotnej. Gmina stwarza dobre warunki do rozwoju rolnictwa. 47% jej powierzchni zajmują użytki rolne, podobny obszar – grunty leśne.

Okolica sprzyja rekreacji i aktywnemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. W Krajence raczej nie goszczą turyści, a z atrakcji miasta korzysta lokalna ludność. Znaleźć tu można kilka zabytków, m.in. zespół pałacowo-parkowy i folwarczny oraz kościół św. Anny i św. Mikołaja w Krajence, szlaki turystyczne, w tym "Szlak księżnej Anny".

Niedaleko Krajenki leżą dwa większe ośrodki miejskie – siedziba administracji powiatu – Złotów (w odległości 10 km) i powiatu pilskiego – Piła (dystans dzielący oba miasta to 24 km), oraz kilka małych miasteczek: Wysoka, Łobżenica, Jastrowie, Piła, Wyrzysk, Okonek, Szamocin.

Rynek pracy, oferty pracy – Krajenka

W Krajence, podobnie jak w całej gminie, nie ma dużych zakładów pracy. Działają tu punkty usługowe i handlowe, sporo firm budowlanych i drobne zakłady przemysłowe, m.in. tartak czy fabryka mebli. Zgodnie ze stanem REGON na koniec 2020 r. w mieście siedzibę ma 331 podmiotów gospodarki narodowej (319 samozatrudnionych i jednostek do 9 pracujących oraz 12 małych podmiotów z kadrą rzędu 10-49 pracowników).

W obrębie całej gminy podmiotów jest 621, w tym:

  • 1 średni (50-249 pracujących),
  • 17 małych (10-49 pracujących),
  • 603 mikro (0-9 pracujących).

Jedynie 17 podmiotów w gminie to jednostki budżetowe (9 mikro, 8 małych). Pozostałe 602 należą do sektora prywatnego, a liczba osób fizycznych wynosi 485.

5 najliczniej reprezentowanych sekcji PKD w gminie Krajenka to:

  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 105,
  • budownictwo – 104,
  • przetwórstwo przemysłowe – 66,
  • transport i gospodarka magazynowa – 65,
  • pozostała działalność usługowa – 52.

Krajenka jest zatem niewielkim rynkiem pracy, o ograniczonych możliwościach. Część mieszkańców znajduje zatrudnienie w sąsiednich miejscowościach. Największymi z położonych niedaleko ośrodków są wspomniane wyżej Złotów i Piła. W Złotowie działają 2064 podmioty, w tym 4 duże (jeden z nich generuje 1000 lub więcej miejsc pracy) i 15 średniej wielkości. W Pile liczba podmiotów jest ponad dwukrotnie większa niż w Złotowie – wynosi 8750. W stolicy powiatu pilskiego działa 9 dużych firm – w tym 1 z kadrą 1000-osobową lub większą i 69 średnich zakładów pracy.

Oferty pracy w województwie wielkopolskim znaleźć można nie tylko w okolicach jego stolicy i miejscowościach aglomeracji poznańskiej – cały region rozwija się dość równomiernie, a różnice w poziomie bezrobocia nie są tak duże jak choćby w województwie mazowieckim.

Zgodnie z danymi GUS (stan na koniec 2020 r.) stopa bezrobocia w powiecie złotowskim wynosi 6%. To nieco mniej niż poziom krajowy – 6,2%, jednak znacznie więcej niż średnia dla województwa – 3,7%. Warto też dodać, że w poprzednich latach stopa bezrobocia w powiecie przekraczała średnią krajową – w grudniu 2019 r. – powiat – 5,7, Polska – 5,2%; w grudniu 2018 r. – powiat 7,0%, Polska – 5,8% (źródło: dane PUP w Złotowie).