Inspektor weterynaryjny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku
Orońsko
specjalista (mid)
57 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Orońsko
Ogłoszenie o naborze Nr 103515

Warunki pracy

Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z/s w Orońsku oraz w terenie ze zwierzętami: chlewnie, obory, stajnie, pastwiska. Wyjazdy służbowe na kontrole podmiotów nadzorowanych oraz szkolenia - prowadzenie samochodu służbowego. Kontakt z klientem zewnętrznym. Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń techniki biurowej, obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie wzroku podczas pracy przy monitorze. Narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne oraz warunki atmosferyczne.

Zakres zadań

 • wykonuje zadania z zakresu ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • przygotowuje decyzje oraz postępowania administracyjne w zakresie nadzorowanych podmiotów oraz prowadzi dokumentację z tym związaną,
 • prowadzi sprawy dotyczące przestrzegania wymagań weterynaryjnych w zakresie: transportu zwierząt, organizowania targów, pokazów, wystaw, obrotu, pośrednictwa w obrocie lub skupu zwierząt, gromadzenia i utrzymania zwierząt,
 • realizuje zadania związane z eksportem i importem zwierząt, w tym wystawianie świadectw zdrowia w obrocie krajowym, handlu wewnątrzwspólnotowym i przy wywozie zwierząt,
 • kontroluje przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt w tym warunków utrzymywania w ramach minimalnych standardów i dobrostanu,
 • wykonywanie czynności związanych z wykorzystaniem materiału biologicznego,
 • przeprowadza kontrole w gospodarstwach utrzymujących świnie w zakresie spełniania wymogów bioasekuracji,
 • przygotowuje i aktualizuje plan gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • koordynuje pobierania próbek do badań monitoringowych i laboratoryjnych w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • przeprowadza okresowe kontrole lekarzy wyznaczonych w zakresie pobierania próbek do badań,
 • prowadzi wymaganą dokumentację i sprawozdawczość związaną z realizowanymi zadaniami,
 • wykonywanuje zadania zlecone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych i kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w Inspekcji Weterynaryjnej
 • zaangażowanie i cheć stałego podnoszenia kwalifikacji