Praca Szydłowiec

 • Murarz biały

  MULTiSERWIS Sp. z o.o.   mazowieckie  relokacja do: 
  Oferta pojawiła się w wynikach wyszukiwania ponieważ pracodawca zapewnia pomoc w relokacji do miejsca pracy. Jeśli nie chcesz widzieć ofert z relokacją, możesz je wyłączyć w filtrach „więcej -> oferty bez relokacji”.
  Norwegia
  pracownik fizyczny
  8 godz.
 • .NET Developer (DutyPlan)

  KMD Poland Sp. z o.o.   mazowieckie    praca zdalna
  specjalista (mid)
  9 godz.

Praca w Szydłowcu

Szydłowiec to jedno z miast w województwie mazowieckim. Jest siedzibą władz powiatu i miejsko-wiejskiej gminy, a także lokalnym ośrodkiem gospodarczym.

W mieście rozwijają się handel i usługi. Duże znaczenie w profilu gospodarczym miejscowości ma też produkcja materiałów budowlanych, przemysł elektromaszynowy oraz przetwórstwo rolno-spożywcze. Szydłowiec to także spory węzeł drogowy.

Szydłowiec - warto zwiedzić zabytki miasta

Czy lokalny rynek pracy ma wiele do zaoferowania? W jakich branżach ogłoszeń o pracę jest najwięcej? Oto charakterystyka Szydłowca.

Szydłowiec – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Szydłowiec leży w południowej części województwa mazowieckiego, nad rzeką Korzeniówką, między Radomiem a Kielcami.

Gmina, której jest siedzibą, składa się z 22 sołectw i zajmuje obszar 138 kilometrów kwadratowych. Zamieszkuje ją prawie 18,7 tys. osób. W Szydłowcu liczba mieszkańców wynosi blisko 11,7 tys., a powierzchnia miasta to 22 kilometry kwadratowe.

W granicach administracyjnych powiatu szydłowieckiego znajduje się jedna gmina miejsko-wiejska oraz cztery gminy wiejskie: Chlewiska, Orońsko, Jastrząb, Mirów.

Miejscowość ma potencjał turystyczny i liczne zabytki, m.in. wzniesiony w XV w. zamek w Szydłowcu. Miłośnicy odpoczynku wśród przyrody znajdą tu rozległe tereny zielone, lasy.

Szydłowiec, jako jedyne miasto w powiecie, pełni szereg funkcji administracyjnych i gospodarczych. Jest dobrze skomunikowane. Biegną przezeń DK nr 7 (łącząca północ i południe Polski, fragment europejskiej drogi E77) oraz DW nr 727 (relacji Przysucha – Wierzbica). Miasto ma dobre drogowe połączenie z Końskimi, Starachowicami, Wąchockiem, Skarżyskiem. Rozbudowana infrastruktura komunikacyjna pozwala poszerzyć rynek pracy dla mieszkańców i jest ważnym atutem dla inwestorów.

Rynek pracy, oferty pracy – Szydłowiec

Wg danych GUS w Szydłowcu ma siedzibę 1398 podmiotów gospodarki narodowej (REGON, stan w końcówce września 2020 r.). W miejscowościach wiejskich na terenie gminy – kolejne 574. 

Tutejszy rynek pracy kształtowany jest w największym stopniu przez mikrofirmy, ale też małe i średnie przedsiębiorstwa oraz jednostki budżetowe, z których jedna ma status dużego zakładu pracy.

Działające w mieście podmioty ze względu na deklarowaną liczbę pracujących i strukturę własności możemy podzielić następująco:

 • 0-9 pracujących – 1343 podmioty (16 z sektora publicznego, 1314 z sektora prywatnego),
 • 10-49 pracujących – 43 podmioty (21 jednostek budżetowych, 22 jednostki prywatne),
 • 50-249 pracujących – 11 podmiotów (6 w sektorze publicznym, 5 w prywatnym),
 • 250-999 pracujących – 1 podmiot z sektora publicznego.

Jeśli chodzi o najliczniej reprezentowane w Szydłowcu branże, w pierwszej piątce sektorów PKD znajdują się:

 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 362 podmiotów,
 • budownictwo – 260 podmiotów,
 • przetwórstwo przemysłowe – 140 podmiotów,
 • pozostała działalność usługowa (działalność organizacji członkowskich, naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, pozostała indywidualna działalność usługowa) – 126 podmiotów,
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 77 podmiotów.

Szydłowiec to największy rynek pracy w okolicy. Część mieszkańców decyduje się jednak na zatrudnienie Radomiu czy innych nieodległych miastach. W całym powiecie szydłowieckim działa 3661 podmiotów gospodarki narodowej, w Radomiu jest ich 24 947, w tym 22 duże, z czego 4 zatrudniające 1000 lub więcej osób. 

Często patrzymy na rynek pracy w województwie mazowieckim przez pryzmat sytuacji w Warszawie i przyległych do niej miejscowościach. Jednak o ile w stolicy utrzymuje się rekordowo niskie bezrobocie, o tyle są powiaty, w których wskaźnik bezrobocia rejestrowanego przybiera dwucyfrowe wartości. Do tych drugich należy m.in. powiat szydłowiecki. Stopa bezrobocia we wrześniu 2020 r. (wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) wynosiła w nim 24,1%. Dla porównania:

 • w województwie mazowieckim – 5,1%,
 • w Warszawie – 1,8%
 • w Polsce – 6,1%.

Powiat szydłowiecki był też obszarem z najwyższą w województwie – a także w skali kraju – stopą bezrobocia.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu we wrześniu zarejestrowanych było 3555 tys. osób bezrobotnych (źródło: dane PUP Szydłowiec, ZAŁĄCZNIK nr 1 do sprawozdania MRPiPS – 01 Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy. Stan w końcu 2 kwartału 2020 rok). 3076 bezrobotnych to osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Spośród nich najliczniejszą grupą są mieszkańcy powiatu pozostający długotrwale bez zatrudnienia. Bez pracy od 12 do 24 miesięcy w II kwartale 2020 r. były 632 osoby, powyżej dwóch lat – 1086 osób.

W Szydłowcu urząd pracy mieści się przy ulicy Metalowej 7.

Rozwój przedsiębiorczości i nowe inwestycje to szansa na rozwój lokalnej gospodarki i poprawę sytuacji na rynku pracy. Szydłowiec koło Radomia objęty jest Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice. Tereny inwestycyjne w podstrefie to 9,1065 ha powierzchni wyposażonej w infrastrukturę techniczną. W ramach SSE działają przedsiębiorstwa z branż artykułów biurowych, metalowej i maszynowej.

PUP Szydłowiec:

Adres: ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec 
E-mail: wasz@praca.gov.pl
Telefon: (048) -617-12-88, (048) -617-63-25