Oferty Tygodnia

 • Centrum Kształcenia Językowego The Point
  Ciechanów, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Legionowo, Maków Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Piaseczno, Płock, Pruszków, Radom, Siedlce, Sierpc, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Szydłowiec, Ożarów Mazowiecki, Żyrardów, Warszawa
  Praca zdalna
  specjalista junior / mid / senior
  pełny etat / część etatu
  umowa zlecenie / kontrakt B2B
  5 dni
  Obserwuj
 • Centrum Kształcenia Językowego The Point
  Ciechanów, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Legionowo, Maków Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Piaseczno, Płock, Pruszków, Radom, Siedlce, Sierpc, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Szydłowiec, Ożarów Mazowiecki, Żyrardów, Warszawa
  specjalista junior / mid / senior
  pełny etat / część etatu
  umowa zlecenie / kontrakt B2B
  5 dni
  Obserwuj

Praca Szydłowiec Najnowsze oferty pracy: 6

Praca MAZOWIECKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Szydłowcu

Szydłowiec – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Szydłowiec leży w południowej części województwa mazowieckiego, nad rzeką Korzeniówką, między Radomiem a Kielcami.

Gmina, której jest siedzibą, składa się z 22 sołectw i zajmuje obszar 138 kilometrów kwadratowych. Zamieszkuje ją prawie 18,7 tys. osób. W Szydłowcu liczba mieszkańców wynosi blisko 11,7 tys., a powierzchnia miasta to 22 kilometry kwadratowe.

W granicach administracyjnych powiatu szydłowieckiego znajduje się jedna gmina miejsko-wiejska oraz cztery gminy wiejskie: Chlewiska, Orońsko, Jastrząb, Mirów.

Miejscowość ma potencjał turystyczny i liczne zabytki, m.in. wzniesiony w XV w. zamek w Szydłowcu. Miłośnicy odpoczynku wśród przyrody znajdą tu rozległe tereny zielone, lasy.

Szydłowiec, jako jedyne miasto w powiecie, pełni szereg funkcji administracyjnych i gospodarczych. Jest dobrze skomunikowane. Biegną przezeń DK nr 7 (łącząca północ i południe Polski, fragment europejskiej drogi E77) oraz DW nr 727 (relacji Przysucha – Wierzbica). Miasto ma dobre drogowe połączenie z Końskimi, Starachowicami, Wąchockiem, Skarżyskiem. Rozbudowana infrastruktura komunikacyjna pozwala poszerzyć rynek pracy dla mieszkańców i jest ważnym atutem dla inwestorów.

Rynek pracy, oferty pracy – Szydłowiec

Wg danych GUS w Szydłowcu ma siedzibę 1398 podmiotów gospodarki narodowej (REGON, stan w końcówce września 2020 r.). W miejscowościach wiejskich na terenie gminy – kolejne 574. 

Tutejszy rynek pracy kształtowany jest w największym stopniu przez mikrofirmy, ale też małe i średnie przedsiębiorstwa oraz jednostki budżetowe, z których jedna ma status dużego zakładu pracy.

Działające w mieście podmioty ze względu na deklarowaną liczbę pracujących i strukturę własności możemy podzielić następująco:

 • 0-9 pracujących – 1343 podmioty (16 z sektora publicznego, 1314 z sektora prywatnego),
 • 10-49 pracujących – 43 podmioty (21 jednostek budżetowych, 22 jednostki prywatne),
 • 50-249 pracujących – 11 podmiotów (6 w sektorze publicznym, 5 w prywatnym),
 • 250-999 pracujących – 1 podmiot z sektora publicznego.

Jeśli chodzi o najliczniej reprezentowane w Szydłowcu branże, w pierwszej piątce sektorów PKD znajdują się:

 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 362 podmiotów,
 • budownictwo – 260 podmiotów,
 • przetwórstwo przemysłowe – 140 podmiotów,
 • pozostała działalność usługowa (działalność organizacji członkowskich, naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, pozostała indywidualna działalność usługowa) – 126 podmiotów,
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 77 podmiotów.

Szydłowiec to największy rynek pracy w okolicy. Część mieszkańców decyduje się jednak na zatrudnienie Radomiu czy innych nieodległych miastach. W całym powiecie szydłowieckim działa 3661 podmiotów gospodarki narodowej, w Radomiu jest ich 24 947, w tym 22 duże, z czego 4 zatrudniające 1000 lub więcej osób. 

Często patrzymy na rynek pracy w województwie mazowieckim przez pryzmat sytuacji w Warszawie i przyległych do niej miejscowościach. Jednak o ile w stolicy utrzymuje się rekordowo niskie bezrobocie, o tyle są powiaty, w których wskaźnik bezrobocia rejestrowanego przybiera dwucyfrowe wartości. Do tych drugich należy m.in. powiat szydłowiecki. Stopa bezrobocia we wrześniu 2020 r. (wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) wynosiła w nim 24,1%. Dla porównania:

 • w województwie mazowieckim – 5,1%,
 • w Warszawie – 1,8%
 • w Polsce – 6,1%.

Powiat szydłowiecki był też obszarem z najwyższą w województwie – a także w skali kraju – stopą bezrobocia.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu we wrześniu zarejestrowanych było 3555 tys. osób bezrobotnych (źródło: dane PUP Szydłowiec, ZAŁĄCZNIK nr 1 do sprawozdania MRPiPS – 01 Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy. Stan w końcu 2 kwartału 2020 rok). 3076 bezrobotnych to osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Spośród nich najliczniejszą grupą są mieszkańcy powiatu pozostający długotrwale bez zatrudnienia. Bez pracy od 12 do 24 miesięcy w II kwartale 2020 r. były 632 osoby, powyżej dwóch lat – 1086 osób.

W Szydłowcu urząd pracy mieści się przy ulicy Metalowej 7.

Rozwój przedsiębiorczości i nowe inwestycje to szansa na rozwój lokalnej gospodarki i poprawę sytuacji na rynku pracy. Szydłowiec koło Radomia objęty jest Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice. Tereny inwestycyjne w podstrefie to 9,1065 ha powierzchni wyposażonej w infrastrukturę techniczną. W ramach SSE działają przedsiębiorstwa z branż artykułów biurowych, metalowej i maszynowej.

PUP Szydłowiec:

Adres: ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec 
E-mail: wasz@praca.gov.pl
Telefon: (048) -617-12-88, (048) -617-63-25

Szukaj pracy w mieście