Praca Iłża Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 104

Praca w Iłży

Podstawowe dane o Iłży: liczba mieszkańców, powierzchnia, lokalizacja

Iłża to nieduże miasto. Liczy 4,7 tys. mieszkańców i obejmuje swoimi granicami teren 16 kilometrów kwadratowych. Iłża stanowi siedzibę miejsko-wiejskiej gminy.

Gmina zajmuje teren 256 kilometrów kwadratowych. Należy do niej 69 miejscowości (31 sołectw). Zgodnie ze Statystycznym Vademecum Samorządowca (dane GUS) w 2018 r. gminę zamieszkiwały 14 743 osoby.

Miasto i gminę Iłża można uznać za dobrze skomunikowane. Infrastruktura drogowa obejmuje ponad 80 km dróg powiatowych, ponad 105 km dróg gminnych oraz dwie ważne trasy ponadregionalne: drogę krajową nr 9 – łączącą Radom z Rzeszowem oraz drogę wojewódzką nr 747 – z Iłży przez Opole Lubelskie, Bełżyce, do Lublina. Siedziba powiatu – Radom – znajduje się 30 km od Iłży. Pozostałe niedalekie miejscowości to m.in. Skaryszew, Starachowice, Wąchock czy Kunów. Aby dojechać z Iłży do stolicy Polski, należy pokonać 142 km. Bliżej jest do innych miast wojewódzkich – do Kielc – 72 km, do  Lublina – 114 km.

Możliwości pracy w mieście i okolicy – charakterystyka pracodawców

W samej Iłży działa 457 podmiotów gospodarki narodowej (wg REGON, stan na koniec września 2020 r.). Najwięcej jest samozatrudnionych i jednostek do 9 pracowników – 430. 18 pracodawców generuje od 10 do 49 miejsc pracy, 8 – między 50 a 249 miejsc. Największym zakładem pracy jest jednostka z sektora publicznego – zatrudnia od 250 do 999 osób.

W miejscowościach wiejskich w gminie Iłża działa kolejne 600 podmiotów (trzy z kadrą rzędu 50-249 osób, 18 zatrudniających między 10 a 49 pracowników i 579 jednostek mikro-).

W jakich branżach dostępna jest praca w Iłży

Zgodnie z rejestrem REGON na terenie całej gminy najwięcej przedsiębiorstw zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym, naprawą pojazdów – 264 podmioty. Rozwinięty jest też sektor budowlany (175 podmiotów) oraz przetwórstwo przemysłowe (132 podmioty). Co więcej, w gminie działa wiele firm usługowych, transportowych i podmiotów zajmujących się opieką zdrowotną i pomocą społeczną, edukacją, obsługą rynku nieruchomości.

Gmina Iłża ma charakter rolniczo-przemysłowy. Gospodarstwa rolne stanowią podstawę utrzymania dla około 70% mieszkańców gminy, a w sekcji PKD rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo zarejestrowanych jest 46 podmiotów gospodarki narodowej.

Warunki dla inwestorów – Podstrefa Iłża

Inwestycje na obszarze gminy można prowadzić w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Podstrefa Iłża to 9 hektarów terenów inwestycyjnych, na których obowiązują preferencyjne warunki prowadzenia biznesu, takie jak zwolnienie z podatku od nieruchomości czy ulgi w podatku dochodowym.

Bezrobocie w powiecie radomskim

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w Iłży mieści się przy ulicy Ratuszowej 2.

Bezrobocie w powiecie radomskim stanowi poważny problem lokalnej społeczności, a przeciwdziałanie jego skutkom, aktywizacja zawodowa mieszkańców to niezwykle istotne zadania Powiatowego Urzędu Pracy.

We wrześniu 2020 r., zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia wynosiła:

  • dla Polski – 6,1%,
  • dla województwa mazowieckiego – 5,1%,
  • dla Radomia – 12,5%,
  • dla powiatu radomskiego – 17,9%.

Powiat radomski jest drugim – po powiecie szydłowieckim ze wskaźnikiem bezrobocia rejestrowanego na rekordowym poziomie 24,1% – powiatem z największą stopą bezrobocia w województwie. Taki stan utrzymuje się od kilku lat.

We wrześniu w powiecie radomskim zarejestrowanych było 9,8 tys. bezrobotnych, w Radomiu – 11,4 tys.