Praca Wąchock

Najnowsze oferty pracy: 385

Praca w Wąchocku

Wąchock to siedziba miejsko-wiejskiej gminy i niewątpliwie miasto znane w całej Polsce. Jedyne, w którym władzę sprawuje – wedle popularnych dowcipów – sołtys. Fani kawałów o Wąchocku powinni z pewnością zobaczyć pomnik sołtysa w Wąchocku, wzniesiony na cześć fikcyjnego bohatera dowcipów. Warto jednak poznać bliżej tę miejscowość i sprawdzić, co oferuje lokalny rynek pracy. Jak zatem wygląda życie w mieście? Jakie sektory są tutaj szczególnie rozwinięte?

Wąchock – liczba mieszkańców, położenie, atrakcje

Wąchock leży nad rzeką Kamienną, w północnej części województwa świętokrzyskiego, w powiecie starachowickim. Miasto liczy ok. 2,7 tys. mieszkańców i zajmuje 16 kilometrów kwadratowych. Od siedziby władz powiatu – Starachowic dzieli je zaledwie 7 km. Niedaleko jest także do Skarżyska-Kamiennej, Suchedniowa, Bodzentyna, Iłży i Szydłowca. Wąchock ze stolicą województwa – Kielcami oddziela dystans 40 km, podobnie jak z Radomiem. By dojechać do Warszawy, Krakowa, ale też Lublina i Katowic, trzeba pokonać około 150 km. Odległości od dużych aglomeracji miejskich nie są zatem duże, a w parze z rozbudowaną siecią połączeń drogowych podnoszą potencjał inwestycyjny Wąchocka. Przez miasto biegnie droga krajowa nr 42, łącząca Kamienną (woj. opolskie) z Rudnikiem (woj. świętokrzyskie), a także linia kolejowa (relacji Skarżysko-Kamienna – Sandomierz).

Miasto ma długą historię, od początku silnie związaną z opactwem Cystersów. Wąchock po raz pierwszy został wzmiankowany na piśmie w 1179 r., kiedy to biskup krakowski Gedko ufundował klasztor. Pierwsi Cystersi w Wąchocku pochodzili z opactwa Morimond z Francji. Ducha dawnych dziejów dziś oddają zabytki, których lista w mieście i gminie jest długa. Najważniejszy to oczywiście XII-wieczne opactwo Cystersów w Wąchocku, ale też zespół urbanistyczny śródmieścia, kaplice. Poza zabytkami jest tu sporo atrakcji turystycznych, jak choćby zalew w Wąchocku czy Park Rekreacyjno-Sportowy.

Rynek pracy, oferty pracy – Wąchock

Na kogo czekają w okolicy wakaty? W analizie rynku pracy w województwie świętokrzyskim i jego poszczególnych powiatach oraz ocenę własnych szans na znalezienie zatrudnienia cenną wskazówką jest prognoza Barometr zawodów, co roku przygotowywana dla całej Polski na zlecenie resortu pracy. Zgodnie z badaniem w powiecie starachowickim deficytowe są zawody budowlane (m.in. betoniarz i zbrojarz, cieśla i stolarz budowlany, pracownik robót wykończeniowych, operator i mechanik sprzętu do robót ziemnych).

Ponadto duże zapotrzebowanie i brak spełniających wymagania pracodawców chętnych do podjęcia pracy osób występuje w transporcie i spedycji (brakuje kierowców i mechaników, blacharzy i lakierników, a także magazynierów), branży metalowej (deficyt ślusarzy, operatorów obrabiarek skrawających i spawaczy) oraz elektromechanicznej. Na elektryków, elektromechaników i elektromonterów czekają oferty pracy w województwie świętokrzyskim – we wszystkich jego powiatach. Co więcej, do deficytowych należą zawody medyczne (lekarz, pielęgniarka i położna), związane z usługami i przemysłem lekkim (krawiec i pracownik produkcji odzieży, fryzjer), z branży gastronomicznej (piekarz, kucharz i szef kuchni). Problemów z zatrudnieniem nie powinni mieć także robotnicy obróbki drewna i stolarze.

Profesje wskazane jako nadwyżkowe w powiecie starachowickim to: ekonomista, filozof, historyk, politolog i kulturoznawca, pedagog, pracownik administracyjny i biurowy, pracownik biura podróży i organizator obsługi turystycznej, specjalista administracji publicznej oraz specjalista technologii żywności i żywienia. W Wąchocku działają 264 podmioty gospodarki narodowej (stan REGON 31 lipca 2020 r.). Lokalny rynek pracy kształtują przede wszystkim mikro- i małe firmy. Podmiotów zatrudniających do 9 osób jest w mieście 250. Z pozostałych czternastu – jedenaście utrzymuje pomiędzy 10 a 49 miejsc pracy, a trzy największe – od 50 do 250.

Sektor publiczny reprezentuje dziesięć podmiotów, w tym dwóch z trzech największych pracodawców. 76,1% całości stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Najwięcej wąchockich firm zajmuje się handlem oraz przetwórstwem przemysłowym. Rozwinięty jest też sektor usługowy, budownictwo oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Stopniowo rośnie liczba przedsiębiorczych wąchocczan. Jeszcze w lipcu 2018 r. w REGON zarejestrowanych było 250 podmiotów. W ciągu 2 lat przybyło zarówno jednostek mikro-, czyli samozatrudnionych i podmiotów do 9 pracowników, jak i małych firm.

A jak kształtuje się w regionie struktura bezrobocia? Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w powiecie starachowickim w lipcu 2020 r. wyniosła 9,2%, więcej niż średnia w województwie świętokrzyskim – 8,6% i niż średnia w kraju – 6,1%. W lipcu w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach figurowało 3,7 tys. osób bezrobotnych. Natomiast z mieszkańców miasta i gminy Wąchock liczba bezrobotnych wynosiła w lipcu 353 osoby, z czego 168 to kobiety.

Szukaj pracy w mieście