Praca Przysucha Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 289

Praca w Przysusze

Przysucha (woj. mazowieckie) – ogólna charakterystyka miasta

 • Przysucha: liczba mieszkańców w mieście i gminie

Przysucha to nieduże miasto w województwie mazowieckim. Zajmuje ono 7 kilometrów kwadratowych i liczy 5,8 tys. mieszkańców. W gminie mieszka ponad 11,7 tys. osób, a jej obszar wynosi 182 kilometry kwadratowe. Do gminy przynależy 25 miejscowości wiejskich.

 • miejscowości powiatu przysuskiego

Powiat przysuski – poza gminą Przysucha – tworzy jeszcze siedem gmin wiejskich: Odrzywół, Rusinów, Gielniów, Klwów, Potworów, Wieniawa, Borkowice.

 • infrastruktura komunikacyjna miasta

W Przysusze krzyżują się drogi: krajowa nr 12 (łącząca granicę polsko-niemiecką z granicą polsko-ukraińską), wojewódzka nr 727 (Klwów – Wierzbica), wojewódzka nr 749 (Przysucha – Końskie).

 • obowiązujące oznaczenia

Do Przysuchy przypisany jest nr kierunkowy (+48) 48, kod pocztowy – 26-600. Tablice rejestracyjne pojazdów zarejestrowanych w Przysusze oznaczone są literami WPY.

 • Przysucha: historia miejscowości 

Pierwsze wzmianki o Przysusze pochodzą z końcówki XV w., a prawa miejskie nadano jej w 1710 r., po czym w 1870 r. odebrano. Miejscowość ponownie zaczęła funkcjonować jako ośrodek miejski w 1958 r.

Profil gospodarczy Przysuchy: praca, branże, pracodawcy

Przysucha to gospodarcze centrum powiatu, ośrodek usług, handlu i przemysłu. Znajdują się tu urzędy, jednostki administracyjne oraz instytucje otoczenia biznesu, banki. Zgodnie z danymi GUS we wrześniu 2020 r. w REGON było zapisanych 630 podmiotów gospodarki narodowej, w tym:

 • 591 mikrojednostek (0-9 pracujących),
 • 35 podmiotów małych (zatrudniających 10- 49 osób)
 • 5 średnich zakłady pracy (kadra rzędu 50-249 osób).

Sektor publiczny tworzy w mieście 46 podmiotów (28 mikro-, 16 małych i 2 średnie). Jeśli zaś chodzi o przekrój branżowy, najwięcej przysuskich przedsiębiorców zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym, naprawą pojazdów samochodowych – 171 podmiotów. Pozostałe licznie reprezentowane sekcje PKD to:

 • budownictwo – 72 podmioty,
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 54 podmioty,
 • pozostała działalność usługowa (działalność organizacji członkowskich/ naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego/ pozostała indywidualna działalność usługowa) – 50 podmiotów,
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 45 podmiotów,
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 39 podmiotów,
 • przetwórstwo przemysłowe – 37 podmiotów,
 • transport i gospodarka magazynowa oraz edukacja – po 26 podmiotów.

W mieście działają zakład produkujący płytki klinkierowe, producent mrożonek i napojów owocowych, odlewnia żeliwa. Warto dodać, że w całym powiecie nie ma dużych przedsiębiorstw. Na 3039 podmiotów gospodarki narodowej 9 zatrudnia między 50 a 249 osób, 97 – między 10 a 29 pracowników, a pozostałe to mikrojednostki (0-9 osób pracujących).

Zapotrzebowanie na pracowników w powiecie przysuskim

Pod względem popytu i podaży na rynku pracy w powiecie przysuskim panuje względna równowaga. Zgodnie z prowadzoną co roku z inicjatywy Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej prognozą Barometr zawodów w Przysusze i okolicy nie występuje ani wiele zawodów deficytowych, ani nadwyżkowych.

W deficycie są kandydaci na stanowiska:

 • kosmetyczki,
 • magazyniera,
 • opiekuna osoby starszej lub niepełnosprawnej,
 • wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych.

Kto z kolei może mieć trudności ze znalezieniem pracy? Przysucha i okolice to obszar, gdzie jest wielu chętnych do pracy fizycznej w produkcji i pracach prostych. To jedyny zawód nadwyżkowy w powiecie.

Skala bezrobocia w powiecie

Problem bezrobocia dotyka dużą część mieszkańców powiatu. Wg danych GUS we wrześniu 2020 r. w PUP w Przysusze zarejestrowanych było 3,2 tys. osób bezrobotnych. Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego osiągnął wartość 16,8%. To o wiele więcej średnia dla Polski – 6,1% oraz dla województwa mazowieckiego – 5,1%.