Praca Przysucha

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 338

 • Cieśla / Zbrojarz / Betoniarz

  MULTiSERWIS Sp. z o.o.   mazowieckie
  relokacja do:
  Oferta pojawiła się w wynikach wyszukiwania ponieważ pracodawca zapewnia pomoc w relokacji do miejsca pracy. Jeśli nie chcesz widzieć ofert z relokacją, możesz je wyłączyć w filtrach „więcej -> oferty bez relokacji”.
  Nysa
  pracownik fizyczny
  11 godz.
 • Monter rurociągów

  MULTiSERWIS Sp. z o.o.   mazowieckie
  relokacja do:
  Oferta pojawiła się w wynikach wyszukiwania ponieważ pracodawca zapewnia pomoc w relokacji do miejsca pracy. Jeśli nie chcesz widzieć ofert z relokacją, możesz je wyłączyć w filtrach „więcej -> oferty bez relokacji”.
  Niemcy
  pracownik fizyczny
  1 dni

Praca w Przysusze

Przysucha leży w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego. Jest siedzibą władz powiatu przysuskiego oraz miejsko-wiejskiej gminy Przysucha. Tym samym stanowi ośrodek administracji publicznej, usług ochrony zdrowia, edukacyjnych i kulturalnych.

Do Przysuchy przypisany jest nr kierunkowy (+48) 48, kod pocztowy – 26-600. Tablice rejestracyjne pojazdów zarejestrowanych w Przysusze oznaczone są literami WPY.

Pierwsze wzmianki o Przysusze pochodzą z końcówki XV w., a prawa miejskie nadano jej w 1710 r., po czym w 1870 r. odebrano. Miejscowość ponownie zaczęła funkcjonować jako ośrodek miejski w 1958 r.

Przysucha jest jedynym ośrodkiem miejskim w powiecie. Czy lokalny rynek pracy zaspokaja potrzeby przysuszan i mieszkańców okolicznych miejscowości? Jakie branże można uznać za rozwojowe i w jakich firmach warto szukać tu zatrudniania?

Przysucha – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Przysucha to nieduże miasto w województwie mazowieckim. Zajmuje ono 7 kilometrów kwadratowych i liczy 5,8 tys. mieszkańców. W gminie mieszka ponad 11,7 tys. osób, a jej obszar wynosi 182 kilometry kwadratowe. Do gminy przynależy 25 miejscowości wiejskich.

Powiat przysuski – poza gminą Przysucha – tworzy jeszcze siedem gmin wiejskich: Odrzywół, Rusinów, Gielniów, Klwów, Potworów, Wieniawa, Borkowice.

Przysucha i okolice to tereny atrakcyjne turystycznie. Przyciągają przede wszystkim mieszkańców regionu. Mają oni do dyspozycji dobrze rozwiniętą bazę noclegową i gastronomiczną oraz liczne atrakcje, m.in. zalew Topornia z zapleczem sportowym i rekreacyjnym, lasy przysusko-szydłowieckie, rezerwat przyrody „Puszcza u źródeł Radomki” – pełen wąwozów, źródlisk i rozlewisk wodnych, kopalnia gliny w Zapniowie, obiekty zabytkowe w centrum miasta. Coraz popularniejsza staje się też w okolicy Przysuchy agroturystyka.

W Przysusze krzyżują się drogi: krajowa nr 12 (łącząca granicę polsko-niemiecką z granicą polsko-ukraińską), wojewódzka nr 727 (Klwów – Wierzbica), wojewódzka nr 749 (Przysucha – Końskie).

Rynek pracy, oferty pracy – Przysucha

Przysucha to gospodarcze centrum powiatu, ośrodek usług, handlu i przemysłu. Znajdują się tu urzędy, jednostki administracyjne oraz instytucje otoczenia biznesu, banki. Zgodnie z danymi GUS we wrześniu 2020 r. w REGON było zapisanych 630 podmiotów gospodarki narodowej, w tym:

 • 591 mikrojednostek (0-9 pracujących),
 • 35 podmiotów małych (zatrudniających 10- 49 osób)
 • 5 średnich zakłady pracy (kadra rzędu 50-249 osób).

Sektor publiczny tworzy w mieście 46 podmiotów (28 mikro-, 16 małych i 2 średnie). Jeśli zaś chodzi o przekrój branżowy, najwięcej przysuskich przedsiębiorców zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym, naprawą pojazdów samochodowych – 171 podmiotów. Pozostałe licznie reprezentowane sekcje PKD to:

 • budownictwo – 72 podmioty,
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 54 podmioty,
 • pozostała działalność usługowa (działalność organizacji członkowskich/ naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego/ pozostała indywidualna działalność usługowa) – 50 podmiotów,
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 45 podmiotów,
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 39 podmiotów,
 • przetwórstwo przemysłowe – 37 podmiotów,
 • transport i gospodarka magazynowa oraz edukacja – po 26 podmiotów.

W mieście działają zakład produkujący płytki klinkierowe, producent mrożonek i napojów owocowych, odlewnia żeliwa. Warto dodać, że w całym powiecie nie ma dużych przedsiębiorstw. Na 3039 podmiotów gospodarki narodowej 9 zatrudnia między 50 a 249 osób, 97 – między 10 a 29 pracowników, a pozostałe to mikrojednostki (0-9 osób pracujących).

Pod względem popytu i podaży na rynku pracy w powiecie przysuskim panuje względna równowaga. Zgodnie z prowadzoną co roku z inicjatywy Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej prognozą Barometr zawodów w Przysusze i okolicy nie występuje ani wiele zawodów deficytowych, ani nadwyżkowych.

W deficycie są kandydaci na stanowiska:

 • kosmetyczki,
 • magazyniera,
 • opiekuna osoby starszej lub niepełnosprawnej,
 • wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych.

Kto z kolei może mieć trudności ze znalezieniem pracy? Przysucha i okolice to obszar, gdzie jest wielu chętnych do pracy fizycznej w produkcji i pracach prostych. To jedyny zawód nadwyżkowy w powiecie.

Problem bezrobocia dotyka dużą część mieszkańców powiatu. Wg danych GUS we wrześniu 2020 r. w PUP w Przysusze zarejestrowanych było 3,2 tys. osób bezrobotnych. Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego osiągnął wartość 16,8%. To o wiele więcej średnia dla Polski – 6,1% oraz dla województwa mazowieckiego – 5,1%.

PUP Przysucha:

Adres: ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha
E-mail: waps@praca.gov.pl lub pup@przysucha.praca.gov.pl
Telefon: (48) 675 27 88, (48) 675 36 74, (48) 675 51 31