Inspektor weterynaryjny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kołobrzegu
zachodniopomorskie, Kołobrzeg
61 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kołobrzegu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Kołobrzeg
Ogłoszenie o naborze Nr 114302

Warunki pracy

- Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - obszar powiatu kołobrzeskiego, wyjazdy służbowe; - Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych, urządzeniach pomiarowych i prowadzeniu samochodu służbowego; - Obsługa klienta - Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu; - Brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych; - Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku

Zakres zadań

 • przyjmuje i rejestruje próbki krwi pobrane przez urzędowych lekarzy w ramach obowiązujących badań monitoringowych i krajowych programów zwalczania różnych chorób zakaźnych zwierząt
 • przygotowuje dokumentację dotyczącą nadawania statusów stadom co do chorób zakaźnych u zwierząt
 • sporządza sprawozdania z przeprowadzonych kontroli, dochodzeń epizootycznych, badań monitoringowych i badań w ramach krajowych programów zwalczania różnych chorób zakaźnych zwierząt
 • sprawuje kontrolę nad przemieszczaniem się zwierząt w kraju oraz handlem i obrotem zwierzętami, prowadzi wymianę informacji w systemach informatycznych (TRACES, Vetlink)
 • przeprowadza kontrole w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta w aspekcie dobrostanu i ochrony zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt
 • przeprowadza kontrole spełniania wymagań przez podmioty zajmujące się wykorzystaniem nasienia, punktami kopulacyjnymi i akwakulturą
 • przeprowadza kontrole gospodarstw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności oraz przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • prowadzi postępowania w celu likwidacji chorób zakaźnych zwierząt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prawo jazdy kategorii B
 • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie podstawowym
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego