Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdwinie
Świdwin
specjalista (mid)
praca stacjonarna
35 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdwinie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Świdwin
Ogłoszenie o naborze Nr 138523

Warunki pracy

- praca w siedzibie inspektoratu oraz na terenie powiatu świdwińskiego


- praca w zespole, jazda samochodem służbowym


- praca w godzinach 7-15 - obciążenie wzroku podczas pracy przy monitorze


- obciążenia mięśniowo-szkieletowe (praca w pozycji siedzącej i stojącej)


- obciążenia psychiczne podczas kontaktu z kontrolowanymi podmiotami


- stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i laboratoryjny


-siedziba inspektoratu mieści się na parterze budynku bez podjazdów dla wózków inwalidzkich i windy


-toaleta nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności związane ze zwalczaniem i monitorowaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • Wystawia świadectwa zdrowia dla zwierząt i zaświadczenia weterynaryjne
 • Prowadzi dochodzenia epizootyczne
 • Przygotowuje dokumentację z wykonywanych zadań, okresowych sprawozdań i zestawień
 • Przeprowadza kontrolę w handlu, wywozie i przewozie zgodnie z ustawą o kontroli weterynaryjnej w handlu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • Prawo jazdy kat. B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych oraz kodeksu postępowania administracyjnego