Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Słupsk

45 dni temu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Słupsk
Ogłoszenie o naborze Nr 67278

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
• praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
• pokój biurowy mieści się na trzecim piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Dodatkowe benefity:
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”
• dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• dofinansowanie do wypoczynku oraz dopłata do kolonii dzieci i młodzieży
• dopłata do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej
• możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego a także Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
• możliwość dofinansowania do legitymacji ze zniżką 50% na przejazdy PKP, SKM, PKM, po przepracowaniu
co najmniej 6 miesięcy.

Zakres zadań

 • ewidencjonowanie należności wynikających z kar nałożonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na prowadzących placówki opiekuńcze, jak również należności wynikających z niezapłaconych kosztów egzekucyjnych i grzywien w celu przymuszenia;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności;
 • ewidencjonowanie wniosków o udzielenie ulg w spłacie należności;
 • prowadzenie egzekucji administracyjnych dla nieuregulowanych należności;
 • sporządzanie statystyk (ewidencji) z zakresu zrealizowanych dochodów budżetu;
 • korespondowanie z urzędami skarbowymi, nadzorami budowlanymi, Ministerstwem Finansów, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie prowadzonych spraw;
 • kontrolowanie terminowości spłaty rat wobec należności, którym udzielono ulgę;
 • nadzorowanie terminowości windykacji należności budżetowych, dochodzenie roszczeń spornych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
 • znajomość ustaw: ordynacja podatkowa, o finansach publicznych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o rachunkowości, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Praca Inspektor w Administracji Publicznej