Inspektor

Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Gdańsk

10 dni temu

Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 63403

Warunki pracy

Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowej normy czasu pracy, naturalne i sztuczne oświetlenie, bariery architektoniczne.

Zakres zadań

 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, sporządzanie wykazów przesyłek oraz zestawień związanych z obiegiem dokumentacji
 • archiwizowanie dokumentacji ostatecznie zakończonej przez funkcjonariuszy i pracowników wydziału celem złożenia jej do archiwum
 • wprowadzanie zwolnień lekarskich i urlopów do systemu elektronicznego, sporządzanie meldunków z nimi związanych
 • zaopatrywanie wydziału w materiały i podręczny sprzęt biurowy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów i procedur
 • komunikatywność, kreatywność, samodzielność, organizacja pracy własnej
 • umiejętność obsługi sprzętów biurowych i programów komputerowych
 • znajomość pakietu Microsoft Office (Excel, Word, Power Point)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

  Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-02 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty należy wysłać pocztą na adres:

  Komenda Miejska Policji w Gdańsku
  ul. Nowe Ogrody 27
  80-803 Gdańsk
  (Wydział Kadr)

  Aplikacje składane osobiście nie będą przyjmowane.

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Klauzula informacyjna dostępna na stronie BIP Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku:


  http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/107/rodo/28295,RODO.html