Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Pile

Poznań i teren woj. wielkopolskiego

1500 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 158424
 • Data ukazania się ogłoszenia: 08 marca 2014 r.

Komenda Powiatowa Policji w Pile

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw prezydialnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Pile ul. Bydgoska 113 64-920 Piła

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań i teren woj. wielkopolskiego
 • Komisariat Policji w Wyrzysku ul. Kościuszki 17 89-300 Wyrzysk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kancelaryjno-biurowa Komisariatu Policji w Wyrzysku i podległych Posterunków Policji w zakresie: sagregowania i rejestrowania korespondencji; wydawanie korespondencji dla pracowników zgodnie z dekretacją Komandanta Komisariatu Policji w Wyrzysku; wysyłanie korespondencji wytworzonej w Komisariacie Policji w Wyrzysku
 • dokumentowanie obiegu korespondencji poprzez prowadzenie właściwych dzienników i rejestrów
 • ewidencja obecności, urlopów i zwolnień lekarskich pracowników Komisariatu Policji w Wyrzysku
 • prowadzenie terminarza spraw zleconych przez inne jednostki
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką mandatową KP Wyrzysk zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie ewidencji grafików służb oraz nadgodzin policjantów i pracowników cywilnych
 • przygotowywanie akt archiwalnych wytworzonych w Komisariacie Policji w Wyrzysku i przekazywanie do składnicy akt

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • charakter pracy: biurowa przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • charakter pracy: biurowa przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi kancelaryjno-biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  • dokumenty powinny być w zamkniętych kopertach z adnotacją powołującą się na nurer ogłoszenia BIP
wymagania dodatkowe
 • poświadczenie bezpieczeństwa,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność i terminowść

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (589)
Wałbrzych (43)
Legnica (62)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (122)
Toruń (93)
Lubelskie:
Lublin (116)
Chełm (18)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (839)
Tarnów (38)
Nowy Sącz (33)
Mazowieckie:
Warszawa (1667)
Radom (64)
Płock (33)
Opolskie:
Opole (112)
Nysa (11)
Podkarpackie:
Rzeszów (89)
Przemyśl (18)
Podlaskie:
Białystok (100)
Suwałki (20)
Łomża (11)
Pomorskie:
Gdańsk (318)
Gdynia (119)
Słupsk (36)
Śląskie:
Katowice (412)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (89)
Elbląg (30)
Ełk (9)
Wielkopolskie:
Poznań (507)
Kalisz (30)
Konin (25)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (223)
Koszalin (47)
Kołobrzeg (18)
Auchan (111)
Tesco (232)
UBS (1)
OBI (8)
PKP (15)
STRABAG (15)
ABB (60)
Accenture (142)
Luxoft (157)
PKO BP (318)
KPMG (35)
T-Mobile (0)
IKEA (3)

Rekrutują z Praca.pl