Inżynier ds. Planowania Produkcji

Globetek Sp. z o.o.

Lubuskie

29 dni temu

Globetek jest międzynarodową agencją rekrutacyjną wyspecjalizowaną w usługach dla przedsiębiorstw sektora przemysłowego. Działając na globalnym rynku współpracuje z największymi korporacjami branży energetycznej, petrochemicznej, budowlanej, konstrukcyjnej czy produkcji i automatyki, pozyskując dla nich wykwalifikowaną kadrę i dostarczając zaawansowane rozwiązania HR.

Dla naszego Klienta działającego w branży chemicznej poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Inżynier ds. Planowania Produkcji
Zakres obowiązków:
 • Opiniowanie rozwiązań technologicznych, udział w opiniowaniu P&ID, ISO, PLD  z punktu widzenia poprawności uruchamiania, normalnej eksploatacji zatrzymania i przygotowania urządzeń do remontu 
 • Udział w FAT, RAM, HAZOP, Risk Analysis
 • Organizacja powierzonego odcinka pracy w sposób zapewniający prawidłowy przebieg pracy ciągów technologicznych i właściwą pracę maszyn i urządzeń                                                               
 • Wstępna klasyfikacja gotowego wyrobu
 • Opracowywanie planów produkcyjnych instalacji 
 • Opracowywanie projektów norm zużycia surowców i czynników energetycznych na lata następne
 • Przeprowadzanie analiz efektywności procesów technologicznych , symulacji zmian oraz identyfikacja obszarów wymagających optymalizacji
 • Optymalizacja koła produkcyjnego PP w odniesieniu do potrzeb rynkowych oraz technicznych możliwości instalacji
 • Ścisła współpraca z działem Logistyki i Handlu w zakresie sprzedanych produktów oraz z pozostałymi pracownikami w firmie w zakresie obsługi klientów kluczowych
 • Opracowywanie opisów procesów technologicznych i instrukcji ruchowych a także bieżące aktualizowanie tych dokumentów
 • Analizowanie przyczyn stwierdzonych zakłóceń w procesie technologicznym, ustalanie sposobów zapobiegania tym zakłóceniom oraz ograniczania ich skutków
 • Dzielenie się wiedzą specjalistyczną ze współpracownikami poprzez opracowywanie materiałów szkoleniowych i udział w szkoleniach
 • Opiniowanie prac badawczych oraz prac operacyjno-badawczych, projektów wynalazczych, projektów technicznych przewidzianych do realizacji w zakładzie
 • Poszukiwanie możliwości optymalizacji pracy instalacji produkcyjnych
 • Udział w komisjach rozruchu technologicznego nowych i modernizowanych technologii, procesów i operacji jednostkowych
 • Identyfikacja oraz definiowanie ograniczeń technologicznych; określanie i aktualizacja bieżących limitów jakościowych oraz ilościowych
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne (np. Inżynieria Procesowe, Technologia Chemiczna)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 – letnie w obszarze produkcji/przerobu polipropylenu
 • Umiejętność budowania dobrych relacji pomiędzy personelem, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • Odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, samodzielność i otwartość na nowe rozwiązania, odporność na stres, bardzo dobra organizacja pracy
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne kontakty zawodowe

Firma zapewnia wsparcie w relokacji.

Przesyłając CV w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Politykę Prywatności Globetek Sp. z o.o., zamieszczoną na stronie www.globetek.pl.

Oświadczam również, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Globetek Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie 41-506, ul. Leśna 83, dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie trwających i przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), w tym na udostępnianie ich w powyższym zakresie klientom Globetek Sp. z o.o.

Rozumiem ponadto, że podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz ze posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania, zmieniania oraz modyfikowania - zgodnie z przepisami ww. Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, a zgoda na przetwarzanie moich danych może być przeze mnie odwołana w każdym czasie.

Poznaj

Globetek Sp. z o.o.

Dlaczego warto wybrać Globetek?

Globetek jest międzynarodową agencją rekrutacyjną wyspecjalizowaną w usługach dla przedsiębiorstw sektora przemysłowego. Współpracuje z największymi firmami budowlanymi oraz produkcyjnymi, głównie z branży energetycznej i  petrochemicznej, pozyskując dla nich wykwalifikowaną kadrę i dostarczając zaawansowane rozwiązania HR.

Z sukcesem realizuje wymagające projekty rekrutacyjne i doradcze w oparciu o innowacyjne narzędzia i doświadczenia zespołu profesjonalistów. Dzięki temu cieszy się uznaniem Klientów i zaufaniem rekrutowanych Pracowników. Stale dba o najwyższą jakość świadczonych usług oraz najlepsze warunki zatrudnienia. Globetek jest jedną z nielicznych agencji, która dedykuje swoje usługi ściśle określonym sektorom przemysłu. Konsultanci specjalizują się w rekrutacji do branż:energetyka, nafta i gaz, odnawialne źródła energii, produkcja, transport i spedycja, budownictwo infrastrukturalne i komercyjne. Dzięki doświadczeniu oraz rozumienie potrzeb przedsiębiorstw tych sektorów jest wyjątkowym partnerem w biznesie.

Proces rekrutacji w Globetek

KrokPrzesłanie CV do Globetek
KrokWstępny wywiad telefoniczny
KrokSpotkanie z rekruterem Globetek
KrokPierwsze spotkanie z pracodawcą
KrokKolejne spotkanie z pracodawcą
KrokFinał
Poznaj stanowisko: Inżynier Procesu 
Inżynier procesu zajmuje się wdrażaniem nowych technologii w procesach produkcyjnych, a także późniejszym nadzorem, koordynacją oraz optymalizacją ich przebiegu. W razie zapotrzebowania realizuje wszelkie działania korygujące dotyczące działania całości procesu czy jego poszczególnych elementów. Ponadto szkoli pracowników w zakresie obsługi nowych technologii, nadzoruje konserwacje sprzętu oraz przygotowuje i analizuje ...
Praca Inżynier Procesu