Inżynier Operacyjny Terminala Morskiego LNG

Globetek Sp. z o.o.

Zachodniopomorskie

32 dni temu

Globetek jest międzynarodową agencją rekrutacyjną wyspecjalizowaną w usługach dla przedsiębiorstw sektora przemysłowego. Działając na globalnym rynku współpracuje z największymi korporacjami branży energetycznej, petrochemicznej, budowlanej, konstrukcyjnej czy produkcji i automatyki, pozyskując dla nich wykwalifikowaną kadrę i dostarczając zaawansowane rozwiązania HR.

Globetek Sp. z o.o. to firma świadcząca usługi w zakresie rekrutacji kadry inżynierskiej, menedżerskiej i specjalistów niższego szczebla dla polskich i międzynarodowych firm z branży energetycznej, petrochemicznej oraz budownictwa i produkcji przemysłowej. Dla naszego Klienta działającego w branży chemicznej poszukujemy kandydatów na stanowisko Inżynier Operacyjny Terminal Przeładunkowo-Magazynowy.

Inżynier Operacyjny Terminala Morskiego LNG
Zakres obowiązków:
 • Opiniowanie dokumentacji P&ID, ISO (izometryki), PLD i  funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa w różnych scenariuszach operacyjnych, (ESD shutdown logic),
 • Udział w procedurach FAT i RAM,
 • Opiniowanie listy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na rozruch i 2 lata eksploatacji.
 • Udział w przeglądach stanu projektu (min. HAZOP), oraz udział w zespołach oceny ryzyka,
 • Prowadzenie i poddawanie się szkoleniom przygotowujących załogę do samodzielnej obsługi terminala
 • Udziału w pracach Zintegrowanego Zespołu Rozruchowego,
 • Udział w przygotowaniu instrukcji (technologiczne, procesowe, stanowiskowe, eksploatacyjne).
 • Nadzór nad przebiegiem czynności technologicznych i przebiegiem czynności związanych z utrzymaniem ruchu. 
 • Pełnienie roli Przedstawiciela Terminalu na spotkaniach rozpoczynających/zakańczających operacje rozładunku ze statku – Loading Master.
 • Nadzór nad ciągłym dostarczaniem surowców (propan i etylen) do celów produkcyjnych PDH i PP.
 • Współpraca z pozostałymi działami na obiekcie (min. współpraca z Dyspozytorem portowym w zakresie harmonogramu),
 • Prowadzenie dokumentacji i statystyk, związanych z pracą terminalu,         
 • Organizacja powierzonego obszaru, zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi oraz zakładowym sprzętem gospodarczym, identyfikowanie problemów związanych z eksploatacją urządzeń. Zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami zakładu,  
 • Wspieranie działań zapewniających prawidłową eksploatację urządzeń,
 •  Udział w planowaniu zakupów,
 • Prowadzenie dokumentacji pracy instalacji w postaci kalendarza wydarzeń, rejestru parametrów procesowych i danych analitycznych, okresowych raportów z pracy instalacji w podległym obszarze. Raportowanie do przełożonego, 
 • Identyfikacja osób przebywających na przydzielonym obszarze obsługi procesu,
 • Aktywny udział w planowaniu, prowadzeniu i dokumentowaniu operacji specjalnych na instalacjach (zatrzymanie/rozruch instalacji, remonty kompleksowe, ruchy testowe), ocena skuteczności operacji po ich zakończeniu,
 • Opracowywanie opisów procesów technologicznych i instrukcji ruchowych (oraz innych instrukcji jeśli tak stanowią obowiązujące zarządzenia oraz procedury ISO lub inne obowiązujące przepisy wewnętrzne) a także bieżące aktualizowanie tych dokumentów,
 • Dzielenie się wiedzą specjalistyczną ze współpracownikami poprzez opracowywanie materiałów szkoleniowych i udział w szkoleniach.
 • Udział w komisjach rozruchu technologicznego nowych i modernizowanych technologii, procesów i operacji jednostkowych.
 • Kontrola nad działalnością w zakresie ochrony środowiska: — kontrola nad efektywnością wykorzystania urządzań do oczyszczania ścieków.
 • Inicjowanie działań związanych z poprawą bhp, p.poż. i ochroną środowiska.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne (Inżynieria Procesowe, Technologia Chemiczna),
 • Minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku inżynierskim w terminalu gazowym lub dziale produkcji, preferowana branża chemiczna, petrochemiczna, oil&gas,
 • Umiejętność budowania dobrych relacji pomiędzy personelem, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
 • Odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, samodzielność i otwartość na nowe rozwiązania, odporność na stres, bardzo dobra organizacja pracy,
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
Oferujemy: 
 • Umowa o pracę,
 • System premiowy, 
 • Pakiet szkoleń, 
 • Opiekę medyczną.

Przesyłając CV w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Politykę Prywatności Globetek Sp. z o.o., zamieszczoną na stronie www.globetek.pl.

Oświadczam również, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Globetek Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie 41-506, ul. Leśna 83, dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie trwających i przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), w tym na udostępnianie ich w powyższym zakresie klientom Globetek Sp. z o.o.

Rozumiem ponadto, że podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz ze posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania, zmieniania oraz modyfikowania - zgodnie z przepisami ww. Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, a zgoda na przetwarzanie moich danych może być przeze mnie odwołana w każdym czasie.

Poznaj

Globetek Sp. z o.o.

Dlaczego warto wybrać Globetek?

Globetek jest międzynarodową agencją rekrutacyjną wyspecjalizowaną w usługach dla przedsiębiorstw sektora przemysłowego. Współpracuje z największymi firmami budowlanymi oraz produkcyjnymi, głównie z branży energetycznej i  petrochemicznej, pozyskując dla nich wykwalifikowaną kadrę i dostarczając zaawansowane rozwiązania HR.

Z sukcesem realizuje wymagające projekty rekrutacyjne i doradcze w oparciu o innowacyjne narzędzia i doświadczenia zespołu profesjonalistów. Dzięki temu cieszy się uznaniem Klientów i zaufaniem rekrutowanych Pracowników. Stale dba o najwyższą jakość świadczonych usług oraz najlepsze warunki zatrudnienia. Globetek jest jedną z nielicznych agencji, która dedykuje swoje usługi ściśle określonym sektorom przemysłu. Konsultanci specjalizują się w rekrutacji do branż:energetyka, nafta i gaz, odnawialne źródła energii, produkcja, transport i spedycja, budownictwo infrastrukturalne i komercyjne. Dzięki doświadczeniu oraz rozumienie potrzeb przedsiębiorstw tych sektorów jest wyjątkowym partnerem w biznesie.

Proces rekrutacji w Globetek

KrokPrzesłanie CV do Globetek
KrokWstępny wywiad telefoniczny
KrokSpotkanie z rekruterem Globetek
KrokPierwsze spotkanie z pracodawcą
KrokKolejne spotkanie z pracodawcą
KrokFinał
Poznaj stanowisko: Inżynier Procesu 
Inżynier procesu zajmuje się wdrażaniem nowych technologii w procesach produkcyjnych, a także późniejszym nadzorem, koordynacją oraz optymalizacją ich przebiegu. W razie zapotrzebowania realizuje wszelkie działania korygujące dotyczące działania całości procesu czy jego poszczególnych elementów. Ponadto szkoli pracowników w zakresie obsługi nowych technologii, nadzoruje konserwacje sprzętu oraz przygotowuje i analizuje ...
Praca Inżynier Procesu