Inżynier Procesu / Industrial Engineer

Merit Poland Sp. z o.o.

Gdańsk

11 godz. temu

Zrób kolejny krok w swojej karierze!
„Zachar OFF” in MERIT:

Światowa Grupa Merit (wcześniej będąca częścią Delphi) rozpoczęła działalność w styczniu 2017 r.
i w pełni kontynuuje badania, projektowanie i produkcję (dla OEM i rynku wtórnego) produktów mechatroniki samochodowej, które obejmują:
1. Przełączniki kolumnowe; 2. Przełączniki modułowe; 3. Proste przełączniki

APLIKUJ JUŻ TERAZ !


Inżynier Procesu / Industrial Engineer
Opis stanowiska:
 • Planowanie procesów produkcyjnych oraz linii montażowych, zgodnie z harmonogramem i kosztami projektu,
 • Ocena różnych scenariuszy procesów produkcyjnych w celu znalezienia optymalnego rozwiązania
  - podejścia
 • Lean Manufacturing,
 • Dostarczanie do projektu potrzebnej dokumentacji,
 • Analiza dokumentacji oraz procesu pod kątem technicznym i technologicznym,
 • Nadzór nad harmonogramem i budżetem dla przypisanego projektu; wsparcie w terminowym wdrażaniu projektów
 • Ciągłe doskonalenie procesu w celu poprawy i ujednolicenia procesów pracy i sprzętu montażowego
 • Współpraca z klientami, dostawcami oraz zespołami zakupów, R&D, technologii, logistyki
 • Konsultacje z ośrodkami badawczo-rozwojowymi w zakresie konstrukcji produktów,
  które są przedmiotem projektu.
 • Walidacja kluczowych procesów w czasie rozpoczęcia, planowania i fazy produkcyjnej
 • Bezpośredni kontakt z klientem w celu przeglądu stanu planowania i wymaganych ilościowych
  i jakościowych.
 • Podróże służbowe do innych zakładów produkcyjnych w celu zapewnienia powyższych założeń.
Wymagania:
 • Doświadczenie w branży automotive,
 • Wykształcenie Wyższe techniczne
 • Wiedza z zakresu mechatroniki w branży motoryzacyjnej, mile widziana wiedza z zakresu MTM UAS,
 • Design for Assembly.
 • Wiedza dotycząca standardów i narzędzi jakościowych w branży motoryzacyjnej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
 • Gotowość do wyjazdów zagranicznych.
Oferujemy:
 • Private health care
 • Social package
 • Multisport card
 • Rapidly developing company
 • Home Office
 • Table soccker
 • Integration events
 • Flexible work time
 • Fruit Day
 • Trainings
 • Friendly working atmosphere
 • Attractive salary
 • Life insuarance
 • Xbox

W CV prosimy o załączenie klauzuli: Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MERIT POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Podole nr 60, 30-394 Kraków, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000645031, NIP 6793136110, REGON 365794715 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane stanowisko. ”


Aby wziąć udział w przyszłym procesach rekrutacyjnych prowadzonych do naszej firmy, prosimy o umieszczenie dodatkowo poniższego zapisu: “Ponadto oświadczam, iż wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w przyszłości w okresie jednego roku od dnia udzielenia zgody"

Poznaj

Merit Poland Sp. z o.o.


Światowa Grupa Merit (wcześniej będąca częścią Delphi) rozpoczęła działalność w styczniu 2017 r.
i w pełni kontynuuje badania, projektowanie i produkcję (dla OEM i rynku wtórnego) produktów mechatroniki samochodowej, które obejmują:
1. Przełączniki kolumnowe; 2. Przełączniki modułowe; 3. Proste przełączniki

MERITAutomotive Electronics.The worldwide Group Merit (previously being part of Delphi) has started to operate January 2017 and fully continue research, design, production and sale (for OEM and Aftermarket) of automotive mechatronics products which includes: column switches, steering column modules, switch modules, simple switches, HVAC controls and many more of driver to car interface.Poznaj stanowisko: Inżynier Procesu 
Inżynier procesu zajmuje się wdrażaniem nowych technologii w procesach produkcyjnych, a także późniejszym nadzorem, koordynacją oraz optymalizacją ich przebiegu. W razie zapotrzebowania realizuje wszelkie działania korygujące dotyczące działania całości procesu czy jego poszczególnych elementów. Ponadto szkoli pracowników w zakresie obsługi nowych technologii, nadzoruje konserwacje sprzętu oraz przygotowuje i analizuje ...
Praca Inżynier Procesu