Inżynier Sprzedaży

IGE+XAO Polska sp. z o.o.

Mazowieckie

6 dni temu

IGE+XAO Polska sp. z o.o. producent i dostawca innowacyjnego oprogramowania do projektowania instalacji elektrycznych, układów automatyki i energetyki oraz wiązek kablowych zatrudni na umowę o pracę:

Inżynier Sprzedaży
woj. mazowieckie

Inżynier Sprzedaży do sprzedaży oprogramowania na terenie Polski Centralnej – województwa łódzkie, mazowieckie i świętokrzyskie

 

Do podstawowych obowiązków na tym stanowisku należy:

 • Doradztwo i sprzedaż produktów oraz usług oferowanych przez grupę IGE+XAO oraz osiąganie wyznaczonych celów sprzedażowych
 • Sporządzanie ofert oraz kalkulacji
 • Prowadzenie, uzupełnianie i rozbudowywanie baz danych klientów
 • Raportowanie do Szefa Działu Sprzedaży
 • Rozwijanie i pielęgnowanie relacji z klientami oraz dbanie o wysoki poziom ich satysfakcji poprzez regularny kontakt, sprawną obsługę zamówień i zapewnienie wsparcia technicznego
 • Nawiązywanie kontaktów z nowymi i potencjalnymi klientami
 • Prowadzenie prezentacji i udział w wydarzeniach branżowych
 • Praca w systemie home office

Wymagania:

 • Wykształcenie inżynierskie z zakresu elektrotechniki /automatyki – warunek konieczny
 • Doświadczenie zawodowe w sprzedaży (ok. 2 lat) - mile widziane w sprzedaży oprogramowania
 • Doświadczenie w pracy z programem typu CAD elektryczny
 • Zapał do pracy oraz wytrwałość w dążeniu do celu
 • Bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność
 • Wysokie zdolności komunikacyjne oraz umiejętność przygotowywania i prowadzenia prezentacji
 • Znajomość Microsoft Office
 • Czynne prawo jazdy i gotowość do częstych wyjazdów służbowych do klientów
 • Dobra znajomość j. angielskiego
 • Umiejętność pracy w strukturze zespołu sprzedażowego poprzez dzielenie się najlepszymi praktykami i uczenie się od innych

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w międzynarodowej, stabilnej firmie
 • Przejrzyste zasady wynagradzania premiujące osiągane wyniki
 • Rozwój zawodowy obejmujący m.in. szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • Dostęp do najnowszych osiągnięć branży teleinformatycznej
 • Niezbędne narzędzia pracy w tym samochód służbowy
 • Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (m.in.: opieka medyczna, karty sportowe, kursy językowe, imprezy integracyjne, dofinansowanie do wypoczynku)

Oferty zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania.

 

Uprzejmie informujemy iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zapraszamy na stronę www.ige-xao.com.pl

 

 

Prosimy o dołączenie poniższego oświadczenia:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV, liście motywacyjnym oraz załączonej dokumentacji przez IGE + XAO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 30-107 Plac na Stawach 3, w celu prowadzenia przez IGE+XAO wszelkiej rekrutacji na stanowisko Inżynier Sprzedaży, w tym także rekrutacji prowadzonych w przyszłości. Wyrażam także zgodę na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV”

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych:

 

Oświadczam, że zgodnie z przepisami RODO zostałem/am poinformowany/a, że:

 • administratorem moich danych osobowych jest IGE + XAO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 30-107 Plac na Stawach 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000186637, NIP: 677-002-45-48, REGON: 350521506, o kapitale zakładowym w wysokości 1 100 000,00 zł,
 • wiem, że podanie przez mnie danych jest dobrowolne, podstawą przetwarzania moich danych osobowych w zakresie, w jakim przekazane przeze mnie dane wykraczają poza dane, których można żądać od kandydata do pracy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jest moja zgoda,
 • moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z rekrutacjami prowadzonymi przez IGE+XAO, a także do podjęcia niezbędnych działań w procesach rekrutacyjnych, oraz że będą przekazywane osobom trzecim, przy czym odbiorcami danych będą podmioty z grupy kapitałowej IGE+XAO,
 • moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych wyżej celów,
 • mam prawo żądania od IGE+XAO dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz mam prawo do przenoszenia danych,
 • mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych bez wpływ na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem,
 • mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich podanie, przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku przez IGE+XAO jest niezbędne i konieczne do prawidłowego i efektywnego korzystania z wykonanych zdjęć w celach wskazanych wyżej,
 • moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych,
 • IGE+XAO nie podejmuje wobec mnie zautomatyzowanych decyzji ani nie stosuje wobec mnie profilowania.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem rekrutacja@ige-xao.com.pl.

Poznaj

IGE+XAO Polska sp. z o.o.

IGE+XAO Polska sp. z o.o. - producent i dostawca innowacyjnych programów do projektowania instalacji elektrycznych, układów automatyki i energetyki oraz wiązek kablowych.

Poznaj stanowisko: Inżynier ds. Sprzedaży 
Inżynier ds. sprzedaży - to tzw. pracownik wsparcia technicznego sprzedaży. Pracownik ten zajmuje się zaawansowanymi naukowo i technologicznie produktami - doradza klientom w jaki sposób najlepiej wykorzystać produktów lub usługę. Do głównych obowiązków osoby na tym stanowisku należy, m.in.: pozyskiwanie nowych klientów, budowanie długotrwałych relacji z klientami, rozwijanie rynku odbiorców na ...
Praca Inżynier ds. Sprzedaży