Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inżynier - Technik

UMK w Toruniu Collegium Medicum im.Ludwika Rydygiera

Bydgoszcz

11 dni temu

 

 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

zatrudni na stanowisko

 

inżynieryjno-techniczne

w Katedrze Biologii i Biochemii Medycznej

w pełnym wymiarze godzin

( umowa na / w wymiarze 1 etatu)

 

Miejsce pracy: Bydgoszcz

 

 

WYMAGANIA

 

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku pracy:
 • zabezpieczanie materiału biologicznego przed wykonywaniem oznaczeń,
 • przygotowywanie odczynników niezbędnych do wykonywania badań,
 • nadzór nad stanem technicznym sprzętu laboratoryjnego,
 • wykonywanie badań zgodnie ze specyfikacją pracowni biochemicznej, w szczególności z zastosowaniem metod spektrofotometrycznych, immunoenzymatycznych oraz enzymoimmunofluorescencyjnych,
 • nadzór nad dokumentacją dotyczącą odczynników chemicznych i materiałów wykorzystywanych w laboratoriach (karty charakterystyki, książka przychodów i rozchodów, terminy ważności),
 • przygotowywanie odczynników, preparatów i materiałów pomocniczych do realizacji zajęć dydaktycznych,
 • współudział w realizacji tematów badawczych prowadzonych w Katedrze Biologii i Biochemii Medycznej,
 • udział w opracowywaniu publikacji związanych z prowadzonymi pracami badawczymi,
 • udział w przygotowywaniu materiałów zjazdowych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Niezbędne:
 • wykształcenie: ukończone studia wyższe magisterskie,
 • znajomość metod laboratoryjnych - testy immunoenzymatyczne, testy enzymoimmunofluorescencyjne, testy immunochromatograficzne,
 • uprawnienia i doświadczenie w pobieraniu krwi żylnej - prawo wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,
 • umiejętność obsługi komputera i znajomość pakietu Microsoft Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • sumienność, obowiązkowość i dyscyplina w realizacji zadań.
Dodatkowe:
 • doświadczenie w planowaniu i organizacji pracy laboratoryjnej,
 • doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych i opracowywaniu publikacji naukowych,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w prestiżowej Uczelni,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Pisemne oferty na stanowisko „inżynieryjno-techniczne” należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego CM UMK w terminie do dnia 14.08.2019r. w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 13, budynek A, II piętro, pokój nr 8 lub przesłać drogą elektroniczną na adres:dzieklek@cm.umk.pl


Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Warunkiem koniecznym jest wypełnienie i załączenie poniższej klauzuli (załącznik do ogłoszenia).


Klauzula - załącznik do ogłoszenia

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ulicy Gagarina 11 w 87-100 Toruń (dalej: ADO, UMK).

Pana/Pani uzyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej realizacji będą przetwarzane w następujących celach:

 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO – obowiązek prawny:
  Wynikających z Kodeksu Pracy – przez okres prowadzonej rekrutacji.
 2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO – prawnie uzasadniony interes ADO:
  Na potrzeby wewnętrzne tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez okres obowiązywania umowy,
  Na potrzeby prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej – wieczyście.
  W zakresie umożliwiającym szybki kontakt poprzez wykorzystanie do tego nr telefonu lub poczty e-mail – przez okres trwania rekrutacji.
 3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą:
  W zakresie podania wszelkich innych danych osobowych niż te, do których ADO uprawniony jest na innych podstawach.

Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:

 1. żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania
 2. żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 3. sprzeciw wobec przetwarzania, przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania celu wymienionego w pkt 2 lit. A, a brak ich podania spowoduje niemożliwość przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku lit. C jest dobrowolne.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądy, komornicy w zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa, a także podmiotom, z którymi ADO współpracuje w zakresie usług windykacyjnych, prawnych

Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowany/a ze stosownym wyprzedzeniem

W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: abi@umk.pl lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”.

 

Po zapoznaniu się z treścią powyższej informacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez UMK w Toruniu dla celu związanego z rekrutacją na stanowisko inżynieryjno-techniczne.


 

________________________
     (data i podpis)

Poznaj

UMK w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Poznaj stanowisko: Chemik

Chemik jest osobą badającą i analizującą skład chemiczny substancji organicznych i nieorganicznych, przeprowadzającą badania laboratoryjne i konstruującą teorie, jednocześnie weryfikując wiedzę dotychczas znaną. Osoby wykształcone w tym kierunku mogą pracować naukowo, lub w charakterze specjalisty w różnorodnych firmach i przedsiębiorstwach, prowadzących działalność związaną z chemią, przeważnie przedsiębiorstwach produkcyjnych, ...
Chemik Praca Chemik

Podobne oferty

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (603)
Wałbrzych (50)
Legnica (106)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (216)
Toruń (132)
Lubelskie:
Lublin (228)
Chełm (29)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (752)
Tarnów (90)
Nowy Sącz (78)
Mazowieckie:
Warszawa (1842)
Radom (174)
Płock (60)
Opolskie:
Opole (228)
Nysa (59)
Podkarpackie:
Rzeszów (155)
Przemyśl (35)
Podlaskie:
Białystok (144)
Suwałki (39)
Łomża (29)
Pomorskie:
Gdańsk (489)
Gdynia (280)
Słupsk (64)
Śląskie:
Katowice (601)
Częstochowa (148)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (174)
Elbląg (82)
Ełk (47)
Wielkopolskie:
Poznań (569)
Kalisz (94)
Konin (52)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (363)
Koszalin (118)
Kołobrzeg (53)
Auchan (139)
Tesco (43)
Inditex (28)
Leroy Merlin (105)
Bricoman (10)
STRABAG (9)
ABB (12)
Accenture (72)
Carrefour (150)
PKO BP (298)
PwC (18)
KPMG (22)
Orange (47)
IKEA (50)
Budimex (1)

Rekrutują z Praca.pl